Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Qermid©Endoprothesen - Quality oriented Electronic Registration of Medical Implant Devices

Boodschap ter attentie van de ziekenhuizen

Op aanvraag van de patiënt, kan een kopij van de terugbetalingsaanvraag worden afgeleverd als "certificaat van implantatie". 
Indien u de kopij wenst te bewaren in PDF-formaat, volstaat het om tijdens het afdrukken de printer te wijzigen naar een virtuele printer die u zal toelaten om het implantaatcertificaat (= html pagina) om te zetten naar PDF. U hoeft dan enkel nog het document te bewaren op uw computer. 
Gelieve u te richten tot bij de informaticadienst van uw ziekenhuis indien u niet over dergelijke toepassing beschikt. 
Er zijn online meerdere toepassingen gratis beschikbaar. (Via een zoekmachine op "gratis toepassing printen html pdf" zoeken).

Voorstelling

De applicatie "Qermid©Endoprothesen" is een online dienst die toelaat om individuele medische patiëntgegevens en materiaalgegevens over endoprotheses te registreren. Op deze manier hebben de verschillende centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt.

De registratie van deze gegevens heeft ook nog een tweede doel, namelijk het elektronisch laten verlopen van de aanvraag- en beslissingsprocedure voor de terugbetaling van de endoprothesen door het RIZIV aan de ziekenhuizen.

Voor wie?

Deze toepassing is bestemd voor artsen gespecialiseerd als vaatchirurg of interventionele radioloog die in door het RIZIV erkende centra praktiseren.

Hoe invullen/gebruiken?

De gebruiker kan gebruikmaken van een online helpguide.

Het handboek voor de implantatieperiode tot en met 30/04/2016.

Het handboek voor de implantatieperiode vanaf 01/05/2016.

Het handboek voor de implantatieperiode vanaf 01/01/2018.

De administratieve gegevens van een patiënt worden gelinkt aan een persoonlijk identificatienummer, voor Belgen is dit het INSZ-nummer (uniek identificatienummer voor de sociale zekerheid).

De medische gegevens kunnen hierna ingegeven worden volgens de bestaande standaarden van het beroep.

Voor meer informatie over de toegang tot de toepassing, ga naar de rubriek Hoe krijgt u toegang tot eHealth?

Bent u de Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) of de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) van een ziekenhuis? Voor meer informatie over het gebruikers- en toegangsbeheer, gelieve de aanvulling bij het gebruikers- en toegangsbeheer.

Hulp nodig? U kunt contact opnemen met het Contactcenter op het telefoonnummer 02 / 788 51 55 of via dit formulier.