Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Qermid©Coronaire stents - Quality oriented Electronic Registration of Medical Implant Devices

Boodschap ter attentie van de ziekenhuizen

Op aanvraag van de patiënt, kan een kopij van de terugbetalingsaanvraag worden afgeleverd als "certificaat van implantatie".
Indien u de kopij wenst te bewaren in PDF-formaat, volstaat het om tijdens het afdrukken de printer te wijzigen naar een virtuele printer die u zal toelaten om het implantaatcertificaat (= html pagina) om te zetten naar PDF. U hoeft dan enkel nog het document te bewaren op uw computer.
Gelieve u te richten tot bij de informaticadienst van uw ziekenhuis indien u niet over dergelijke toepassing beschikt.
Er zijn online meerdere toepassingen gratis beschikbaar. (Via een zoekmachine op "gratis toepassing printen html pdf" zoeken).

 

Voorstelling

De toepassing "Qermid©Coronaire stents" is een online dienst die toelaat om de gegevens over de coronaire dilataties met of zonder plaatsing van stent(s) te registreren en consulteren. Op deze manier hebben de verschillende B2/B3 centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt.

De registratie van deze gegevens heeft ook nog een tweede doel, namelijk het elektronisch laten verlopen van de aanvraagprocedure voor de terugbetaling van de coronaires dilataties.

Voor wie ?

Het beheren van de toegang tot de toepassing is zodanig dat enkel de interventionele cardiologen die deel uitmaken van een ziekenhuis met het zorgprogramma "cardiale pathologie" B2/B3 toegang kunnen hebben. De administratieve medewerkers die door de geneesheren zijn gemachtigd zullen ook de gegevens in de toepassing kunnen inbrengen. De registergegevens staan onder controle van de zorgverleners die deze geregistreerd hebben.

Hoe invullen/gebruiken ?

De gebruiker kan gebruikmaken van een online helpguide.

De administratieve gegevens van een patiënt worden gelinkt aan een persoonlijk identificatienummer, voor Belgen is dit het INSZ-nummer (uniek identificatienummer voor de sociale zekerheid).

De medische gegevens kunnen hierna ingegeven worden volgens de bestaande standaarden van het beroep.

Voor meer informatie over de toegang tot de toepassing, ga naar de rubriek Hoe krijgt u toegang tot het portaal eGezondheid ?

Hulp nodig? U kunt contact opnemen met het Contactcenter op het telefoonnummer 02 / 788 51 55 of via dit formulier.