Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

"PharmaFormulary" is een project geïnitieerd door de Nationale Vereniging van Ziekenhuisapothekers en waarvan de concretisering resulteert uit een intense samenwerking met het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C .F.I.) en met de informaticadienst van het CHP Liège. Het werd gerealiseerd om u een instrument aan te reiken waarmee u in uw ziekenhuis efficiënter het Therapeutisch Ziekenhuisformulier kunt beheren en opstellen.

Functionaliteiten

PharmaFormulary biedt vooral de volgende mogelijkheden:

  • selectie van de specialiteiten die in het formulier moeten staan vanuit één enkele database
  • beheer van de updates van deze database
  • toevoeging van geneesmiddelen die specifiek zijn voor één instelling, los van de database (magistrale bereidingen, klinische proeven, ingevoerde producten)
  • opmaak van het formulier onder diverse formats: Papier, Intranet, Pocket pc of Palm
  • mogelijkheden tot integratie van diverse documenten zoals de internationale guidelines (Evidence Based Medicine), consensus, interne aanbevelingen van het Medisch Farmaceutisch Comité …, die ervoor zorgen dat deze software een bijzonder performante tool is om informatie door te geven over het geneesmiddel
  • mogelijkheid om het gebruik van de software uit te breiden naar de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen

Doelgroepen en toegangsregels

Alle ziekenhuizen, rusthuizen of rust- en verzorgingstehuizen.
De software is vooral bedoeld voor ziekenhuisapothekers en voor ICT diensten in ziekenhuizen.

Gebruikte basisdiensten