Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

PharmaFormulary - Nationale Vereniging van Ziekenhuisapothekers

"PharmaFormulary" is een project geïnitieerd door de Nationale Vereniging van Ziekenhuisapothekers en waarvan de concretisering resulteert uit een intense samenwerking met het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I.) en met de informaticadienst van het CHP Liège. Het werd gerealiseerd om u een instrument aan te reiken waarmee u in uw ziekenhuis efficiënter het Therapeutisch Ziekenhuisformulier kunt beheren en opstellen.

Het geeft meer specifiek toegang tot de volgende functionaliteiten:

 • selectie van de specialiteiten die in het formulier moeten staan vanuit één enkele database
 • beheer van de updates van deze database
 • toevoeging van geneesmiddelen die specifiek zijn voor één instelling, los van de database (magistrale bereidingen, klinische proeven, ingevoerde producten)
 • opmaak van het formulier onder diverse formats: Papier, Intranet, Pocket pc of Palm
 • mogelijkheden tot integratie van diverse documenten zoals de internationale guidelines (Evidence Based Medicine), consensus, interne aanbevelingen van het Medisch Farmaceutisch Comité …, die ervoor zorgen dat deze software een bijzonder performante tool is om informatie door te geven over het geneesmiddel
 • mogelijkheid om het gebruik van de software uit te breiden naar de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen

Voorstelling

"PharmaFormulary" is een project geïnitieerd door de Nationale Vereniging van Ziekenhuisapothekers en waarvan de concretisering resulteert uit een intense samenwerking met het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I.) en met de informaticadienst van het CHP Liège. Het werd gerealiseerd om u een instrument aan te reiken waarmee u in uw ziekenhuis efficiënter het Therapeutisch Ziekenhuisformulier kunt beheren en opstellen.

Het geeft meer specifiek toegang tot de volgende functionaliteiten:

 • selectie van de specialiteiten die in het formulier moeten staan vanuit één enkele database
 • beheer van de updates van deze database
 • toevoeging van geneesmiddelen die specifiek zijn voor één instelling, los van de database (magistrale bereidingen, klinische proeven, ingevoerde producten)
 • opmaak van het formulier onder diverse formats: Papier, Intranet, Pocket pc of Palm
 • mogelijkheden tot integratie van diverse documenten zoals de internationale guidelines (Evidence Based Medicine), consensus, interne aanbevelingen van het Medisch Farmaceutisch Comité …, die ervoor zorgen dat deze software een bijzonder performante tool is om informatie door te geven over het geneesmiddel
 • mogelijkheid om het gebruik van de software uit te breiden naar de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen

Voor wie?

Alle ziekenhuizen, rusthuizen of rust- en verzorgingstehuizen.
De software is vooral bedoeld voor ziekenhuisapothekers en voor ICT diensten in ziekenhuizen.

Hoe invullen/gebruiken?

Deze software kan vrij worden gedownload op het volgende adres: http://www.afphb.be/doc/afphb/farfor/prem.asp
Het volstaat daartoe een e-mail te versturen door gebruik te maken van de link "Problem" die zich op de pagina bevindt.

Voor diegenen die meer willen weten

De Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers:

 • is eigenaar van de software
 • werkt samen met het B.C.F.I. om de ziekenhuisdatabase te updaten (toevoeging van specifieke ziekenhuisproducten, farmacologisch klassement en opstellen van commentaren)

B.C.F.I.:

 • verzorgt het aanleveren van de updates van de database die voor de software werd geformatteerd
 • is verantwoordelijk voor het opstellen van informatie die in de database is opgenomen
  Opmerking: de gebruiker van de software blijft verantwoordelijk voor alle informatie die hij heft gewijzigd, informatie die in het vet zijn weergegeven in de verschillende documenten (papier, intranet of pocket pc)

Informatiedienst van CHP Liège:

 • zorgt voor de ontwikkeling van de software en voor de maintenance
 • beheert de download dienstverlening

Voor alle vragen met betrekking tot de software of zijn functionaliteiten, kunt u een e-mail sturen aan:

 c.noel@isosl.be