Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstellingen

Deze webtoepassing biedt een minimale service voor het opstellen van een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift aan ‘sporadische voorschrijvers’ en aan voorschrijvers die zich bevinden in een situatie waarin ze (tijdelijk) geen toegang hebben tot hun softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier of tot het informaticasysteem van het ziekenhuis, bijv.

 • tijdens huisbezoeken, bezoeken in woonzorgcentra,
 • tijdens een consultatie in het ziekenhuis.

of die (nog) niet beschikken over een Elektronisch Medisch Dossier (d.w.z. een softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier), bijvoorbeeld

 • sommige categorieën van specialisten,
 • voorschrijvers die nog enkel een beperkte praktijk hebben of het beroep niet meer in de klassieke zin van het woord uitvoeren (die werkzaam zijn bij de ziekenfondsen, in de administratie, in het onderwijs, klinisch biologen, anatoom-pathologen,...),
 • of oudere voorschrijvers op het einde van een actieve praktijk.

Functionaliteit

« PARIS » biedt een minimale service aan voor het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift
Volgende functionaliteiten zijn via PARIS mogelijk :

 • een voorschrift aanmaken
 • de lijst van de voorschriften raadplegen, aangemaakt door de voorschrijver, maar nog niet afgeleverd
 • een voorschrift annuleren dat nog niet afgeleverd werd
 • een notificatie versturen naar een individuele apotheker
 • de feedback raadplegen, door de apothekers verstuurd, over de af te leveren voorschriften.

Opgelet:

 1. "PARIS" biedt geen minimale service aan voor de elektronische machtigingsaanvragen voor geneesmiddelen van hoofdstuk IV. Hiervoor bestaat al een webtoepassing op het eHealthplatform, de CIVARS-toepassing.
 2. Er is geen interactie met het EMD of met andere systemen voor gegevensdeling voorzien.

Doelgroepen en toegangsregels

Huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen.

Beveiligde toegang tot de PARIS webtoepassing via het eHealth authenticatie en toegangsbeheer, met als authenticatie-mogelijkheden:

 • eID kaart & PIN
 • gebruikersnaam/paswoord & TOTP (time based one-time password)

Gebruikte basisdiensten