Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

De toepassing betreft de transfer via het MyCareNet-netwerk van medisch-administratieve documenten tussen de zorgverstrekkers van de sector thuisverpleging (of hun mandatarissen) en de verzekeringsinstellingen (adviserende geneesheren) ter vervanging of ter aanvulling van de papieren documenten.

Functionaliteiten

Deze stromen betreffen:

  • de aanvragen van forfait A, B, C en toiletten
  • de specifieke aanvragen voor palliatieve patiënten
  • de aanvragen voor specifieke technische verstrekkinge

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing is toegankelijk voor verpleegkundigen, groeperingen van verpleegkundigen en hun volmachthouders. In totaal geeft dit zes mogelijke scenario's

  • verpleegkundige
  • lid van groepering
  • volmachthouder van verpleegkundige
  • volmachthouder van groepering
  • lid van organisatie met volmacht van verpleegkundige
  • lid van organisatie met volmacht van groepering

Gebruikte basisdienst