Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

MyCareNet - Medico-administratieve stromen voor de sector van de thuisverpleging

Voorstelling

De toepassing betreft de transfer via het MyCareNet-netwerk van medisch-administratieve documenten tussen de zorgverstrekkers van de sector thuisverpleging (of hun mandatarissen) en de verzekeringsinstellingen (adviserende geneesheren) ter vervanging van de papieren documenten.

Voor wie?

Deze toepassing is toegankelijk voor verpleegkundigen, groeperingen van verpleegkundigen en hun volmachthouders. In totaal geeft dit zes mogelijke scenario's

  • verpleegkundige
  • lid van groepering
  • volmachthouder van verpleegkundige
  • volmachthouder van groepering
  • lid van organisatie met volmacht van verpleegkundige
  • lid van organisatie met volmacht van groepering

Hoe invullen/gebruiken?

MyCareNet stelt web services ter beschikking welke de software leveranciers installeren in hun package die hen toelaat om medico-administratieve documenten uit te wisselen

Voor diegenen die meer willen weten

Zie http://ned.mycarenet.be/