Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

MyCareNet - Globaal medisch dossier (GMD)

Voorstelling

Het project elektronische uitwisseling van gegevens globaal medisch dossier tussen de artsen en de ziekenfondsen betreft 3 diensten:

  • raadplegen van het GMD recht van de patiënt;
  • beheer van het GMD recht van de patiënt;
  • raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is.

Voor wie ?

De dienst “Raadplegen van het GMD recht van de patiënt “ is toegankelijk voor artsen en voor specialisten.
De diensten “Beheer van het GMD recht van de patiënt “ en “Raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is” zijn toegankelijk voor huisartsen.

Hoe invullen/gebruiken?

Volgende diensten zijn beschikbaar:

  • de huisarts en de specialist gaan via hun software of via de webtoepassing na of de patiënt al dan niet over een GMD beschikt;
  • de huisarts beheert het GMD van de patiënt via zijn software: kennisgeving, afsluiting en verlenging;
  • de huisarts raadpleegt via zijn software de lijst van de patiënten waarvoor hij GMD-houder is.

Voor diegenen die meer willen weten

Meer informatie over de diensten met betrekking tot het GMD is beschikbaar op de website http://ned.mycarenet.be/

De informatie is toegankelijk via de sector dokter of via de dienst medisch-administratief.