Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

MyCareNet - Elektronische transmissie van de facturatie derde betaler aan de ziekenfondsen door de zorgverleners en de zorginstellingen

Voorstelling

MyCareNet staat voor beveiligde elektronische gegevensuitwisseling van gestructureerde informatie tussen de professionele zorgverleners en de ziekenfondsen en dit op basis van het internetplatform.

Voor wie?

Enerzijds de individuele zorgverleners en instellingen en anderzijds de Belgische ziekenfondsen en hun landsbonden.

Hoe invullen/gebruiken?

MyCareNet wil de administratieve procedures vereenvoudigen en toegevoegde waarde leveren voor zowel de zorgverleners als voor hun patiënten. Door het verhogen van de overdrachtsnelheid en het beveiligen van de doorgestuurde informatie wordt de gegevensuitwisseling geoptimaliseerd.

Voor diegenen die meer willen weten

Standaardisatie van de veiligheidsfunctie stoelt op de nieuwste ontwikkelingen en is gemakkelijk te gebruiken met bestaande pakketten. MyCareNet bouwt voort op de ervaring met CareNet.