Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstellingen

De dienst eAttest biedt aan zorgverleners de mogelijkheid om hun getuigschriften voor verstrekte hulp (eGVH) op elektronische wijze door te sturen naar de Verzekeringsinstellingen (VI) voor de patiënten die niet tot het derde-betalerssysteem behoren.

Functionaliteit

De dienst eAttest is rechtstreeks gekoppeld aan de dienst ‘raadpleging van de verzekerbaarheid’. Het wordt gebruikt bij patiënten voor wie de zorgverstrekker niet mag/wenst het regime van derdebetaler toe te passen.

Het betreft een dienst die louter via Webservice ter beschikking is. De dienst is bijgevolg niet beschikbaar via een portal en dient gebruikt te worden via de toepassing van de zorgverstrekker.

Functionaliteiten :

  • Versturen van een eGVH (electronisch getuigschrift voor verstrekte hulp) naar de Verzekeringsinstellingen (VI)
  • Signaal door de VI in geval van een fout in het eGVH
  • Wanneer de voorafgaandelijke controles door de VI correct zijn, ontvangen van een ontvangstbewijs te communiceren naar het lid via een bewijsstuk

De volledige afhandeling van het eGVH met een eventuele terugbetaling aan de patiënt gebeurt in een volgende stap op niveau van de VI.

Doelgroepen en toegangsregels

Aanvankelijk zal de dienst eAttest enkel beschikbaar zijn voor de huisartsen en hun gevolmachtigde.

In de toekomst zal deze dienst uitgebreid worden naar andere sectoren.

Gebruikte basisdiensten

eHealth certificaten

End-to-end encryptie voor bepaalde bestemmelingen

Timestamping

Loggingbeheer

Geïntegreerd toegangsbeheer