Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Mult-eMediatt - Informatisering van het arbeidsongeschiktheidsattest (PROJECT)

Voorstelling

Dit administratieve vereenvoudigingsproject heeft met het akkoord van de patiënt als doel om het versturen van het arbeidsongeschiktheidsattest vanuit de software van de huisarts naar de geïdentificeerde bestemmeling(en) mogelijk te maken.

Timing en bestemmelingen:

De eerste fase van het project zal binnenkort betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheidsattesten bestemd voor:

  • Medex
  • de medische dienst van de Politie
  • de medische dienst van HR Rail
  • medische diensten voor het beheer van de arbeidsongeschiktheden
  • de ziekenfondsen

Dit project zal geleidelijk tot andere bestemmelingen worden uitgebreid.

Voor wie ?

In een eerste fase zullen enkel de softwarepakketten van de huisartsen van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.

Hoe invullen/gebruiken ?

Na akkoord van de patiënt over het principe van het elektronisch versturen van het arbeidsongeschiktheidsattest krijgt de huisarts in zijn softwarepakket:

  • de lijst met de bestemmelingen van een arbeidsongeschiktheidsattest die werden geïdentificeerd na raadpleging van de authentieke bronnen
  • het verzendingskanaal voor elk van hen
  • het te gebruiken model van attest.

De burger/patiënt krijgt in zijn elektronische brievenbus eBox de lijst met de instanties waaraan het attest werd gerouteerd.

Voor diegenen die meer willen weten

Via info@ehealth.fgov.be