Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

MUGREG

Voorstelling

De toepassing MUGREG biedt de MUG-functies (Medische Urgentiegroep) en PIT-functies (Paramedical Intervention Team) de mogelijkheid om voor elke interventie een fiche in te vullen met de details van de interventie en de medische toestand van de patiënt. Deze fiche wordt vervolgens ter beschikking gesteld van het ziekenhuis waar de patiënt wordt opgenomen. Tot slot krijgt de FOD Volksgezondheid dagelijks een anonieme kopie van de fiches voor statistische doeleinden.

Voor wie?

Deze toepassing is bestemd voor de MUG-functies (Medische Urgentiegroep), de PIT-functies (Paramedical Intervention Team) en de ziekenhuizen.

Hoe invullen/gebruiken?

De toepassing is toegankelijk voor de MUG-functies die op deze fiche de details van de interventie moeten invullen binnen de 7 dagen. De ziekenhuizen kunnen de fiches daarna rechtstreeks in de toepassing raadplegen of downloaden.

Voor meer informatie over de verbinding tot de toepassing, ga naar de rubriek Hoe krijgt u toegang tot het portaal eGezondheid ?

Bent u de Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) of de Toegangsbeheerder (TB) (lokale beheerder) van een ziekenhuis? Voor meer informatie over het gebruikers- en toegangsbeheer, gelieve de aanvulling op gebruikers- en toegangbeheer voor de toepassing MUGREG te raadplegen.

Bent u de beheerder van een MUG of een PIT? Voor meer informatie over het beheer van de leden van uw team, gelieve de hulp voor het beheer van de betrokkenen te raadplegen.

Hulp nodig? U kunt contact opnemen met het MUG-Team van de FOD Volksgezondheid via telefoon (02/524 86 65) of via mail door middel van dit formulier.

Voor diegenen die meer willen weten