Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling    

De moduledatabank beschrijft het volledige intersectorale jeugdhulpverleningslandschap in heldere en verstaanbare taal. Zo kunnen hulpverleners snel en efficiënt jeugdhulp terugvinden die buiten hun persoonlijk netwerk zit en helder beschrijven aan de cliënten voor wie die hulp gezocht werd.
Typemodules worden in de intersectorale toegangspoort gebruikt door indicatiestellers om voor jongeren de meest aangewezen of minimaal noodzakelijk hulp te bepalen. Jeugdhulpregisseurs gebruiken de modules om te weten waar die hulp dan ook daadwerkelijk te verkrijgen is.
De agentschappen die de jeugdhulp erkennen en subsidiëren gebruiken dit instrument als beleidsinstrument voor intersectorale afstemming en programmatie van het jeugdhulpaanbod.

Functionaliteiten    

Opmaken, wijzigen en goedkeuren van typemodules en modules.

Doelgroep    

De moduledatabank is gericht op professionele gebruikers uit de welzijnsvoorzieningen, meer bepaald jeugdhulpverlening.

Basisdiensten     

Andere links