Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

De toepassing MediPrima consult maakt deel uit van het project MediPrima. Het doel van dit project is om de uitwisselingen tussen de verschillende betrokken partijen te vereenvoudigen, te voorkomen dat de OCMW’s het gedeelte ten laste van de Staat moeten voorschieten, de zorgverleners een rechtstreekse elektronische toegang te geven tot de beslissing inzake tenlasteneming van het OCMW - met inbegrip van de restricties op deze tenlasteneming - en ten slotte om de zorgverleners een snellere betaling van de verstrekkingen te waarborgen. Om deze doelstellingen te realiseren is het project gebaseerd op :

  • de uitbouw van een database die als authentieke bron geldt voor de beslissingen tot tenlasteneming van medische hulp door de OCMW’s ;
  • de integratie van de verwerking van de facturen in het derdebetalersysteem (rechtstreekse betaling van het ZIV-gedeelte door de ziekenfondsen).

Functionaliteiten

De webtoepassing (eCarmed - raadpleging van de medische kaarten) laat de opzoeking en raadpleging van de beslissingen inzake tenlasteneming toe.

Doelgroepen en toegangsregels

De toepassing is bestemd voor de ziekenhuizen. Het is de taak van de verantwoordelijke van het ziekenhuis om de personen die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot deze toepassing te identificeren.

Basisdiensten