Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Beheer van het « elektronisch medisch dossier » (EMD) van de DG Personen met een handicap. (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).
De artsen van de DG Personen met een handicap kunnen vanuit 10 medische centra, van thuis uit of tijdens een huisbezoek het EMD raadplegen, up-daten en aanpassen. Het EMD dient als basis voor de medische erkenning van de DG Personen met een handicap.

Functionaliteiten

Medische evaluatie van personen die een aanvraag indienen bij de DG Personen met een handicap.

Doelgroepen en toegangsregels

Artsen binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, DG Personen met een handicap.

Gebruikte basisdiensten