Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstellingen

Wanneer een burger een aanvraag indient voor een product of dienst van de DG Personen met een handicap (een tegemoetkoming, parkeerkaart of attest), zal de impact van zijn handicap op zijn dagelijkse leven geëvalueerd worden door een van de aangeduide artsen van de DG Personen met aan handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Medic Curam laat toe om aan de aangeduide artsen die voor de DG werken, toegang te krijgen tot de applicatie Curam via dewelke zijn hun beslissing kunnen invoeren.

Functionaliteit

Evaluatie van de handicap door een aangeduide arts van de DG Personen met een handicap.

Doelgroepen en toegangsregels

Aangeduide artsen van de DG Personen met een handicap.

Gebruikte basisdiensten

Toegangsbeheer