Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Medega is de toepassing voor de registratie van de beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen die deelnemen aan een wachtdienst.

Om de 2 maanden zal de toepassing een bestand met te betalen beschikbaarheids honoraria aanmaken dat verwerkt zal worden door het RIZIV.

Deze toepassing staat onder de verantwoordelijkheid van het RIZIV.

Functionaliteiten

  • Deze toepassing biedt de mogelijkheid:
  • aan de verantwoordelijken van de huisartsenkringen om huisartsen in te schrijven voor de wachtdienst van de kring
  • aan de verantwoordelijken van de huisartsenkringen om de wachtdienst te organiseren
  • aan de huisartsen ingeschreven voor de wachtdienst van een kring om zich aan te bieden voor wachtdienstperiodes ingeval de organisatiewijze van de wachtdienst dit toelaat
  • aan de verantwoordelijken van de huisartsenkringen om een arts die zich aan biedt effectief toe te wijzen aan een wachtdienstperiode
  • aan de verantwoordelijken van de huisartsenkringen om de effectieve prestatie van de wachtdienstperiode te bevestigen om de betaling van het beschikbaarheidshonorarium te activeren
  • aan de huisartsen om hun signaletiek bij te werken wat betreft de gegevens van hun contactadres en hun wachtdiensten en de gegevens van hun financiële rekening voor de betaling van de beschikbaarheidshonoraria
  • aan de verantwoordelijken van de huisartsenkringen om een CSV-bestand op te laden met de wachtdiensten die in een periode gepresteerd werden voor een zone

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing wordt ter beschikking gesteld van de artsen en de verantwoordelijken van de kringen.

Om toegang te krijgen tot deze toepassing moet de gebruiker concreet inloggen met zijn elektronische identiteitskaart en vervolgens ervoor kiezen om zich te identificeren als burger buiten een organisatie.

Gebruikte basisdiensten