Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Medega - Registratie van de beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen die deelnemen aan een wachtdienst

Voorstelling

Medega is de toepassing voor de registratie van de beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen die deelnemen aan een wachtdienst.

Deze toepassing biedt de mogelijkheid:

  • aan de verantwoordelijken van de huisartsenkringen om huisartsen in te schrijven voor de wachtdienst van de kring
  • aan de verantwoordelijken van de huisartsenkringen om de wachtdienst te organiseren
  • aan de huisartsen ingeschreven voor de wachtdienst van een kring om zich aan te bieden voor wachtdienstperiodes ingeval de organisatiewijze van de wachtdienst dit toelaat
  • aan de verantwoordelijken van de huisartsenkringen om een arts die zich aanbiedt effectief toe te wijzen aan een wachtdienstperiode
  • aan de verantwoordelijken van de huisartsenkringen om de effectieve prestatie van de wachtdienstperiode te bevestigen om de betaling van het beschikbaarheidshonorarium te activeren
  • aan de huisartsen om hun signaletiek bij te werken wat betreft de gegevens van hun contactadres en hun wachtdiensten en de gegevens van hun financiële rekening voor de betaling van de beschikbaarheidshonoraria
  • aan de verantwoordelijken van de huisartsenkringen om een CSV-bestand op te laden met de wachtdiensten die in een periode gepresteerd werden voor een zone

Om de 2 maanden zal de toepassing een bestand met te betalen beschikbaarheidshonoraria aanmaken dat verwerkt zal worden door het RIZIV.

Deze toepassing staat onder de verantwoordelijkheid van het RIZIV.

Voor wie?

Zij is bestemd voor de voorzitters van de huisartsenkringen, de zoneverantwoordelijken (sector) in deze kringen en de huisartsen.

Hoe invullen/gebruiken?

Bent u huisarts ? U vindt meer informatie omtrent het gebruik van de Medega toepassing onder « vaak gestelde vragen voor huisartsen » of de « brochure voor de huisartsen ».

Bent u beheerder van de kring ? U vindt meer informatie omtrent het beheer van uw kring onder « vaak gestelde vragen voor verantwoordelijken van de wachtdienst » of de « brochure voor verantwoordelijken van de wachtdienst ».

U vindt meer informatie omtrent het importeren van wachtdiensten onder « vaak gestelde vragen over de import » of de « brochure over de import ».

Voor meer informatie over de toegang tot de toepassing, ga naar de rubriek Toegang tot het portaal eGezondheid.

Voor diegenen die meer willen weten

Gelieve contact op te nemen met de Contact Center per telefoon op 02 / 788 51 55 of via support@eHealth.fgov.be