Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

De dienst "Medattest" maakt het mogelijk om getuigschriften voor verstrekte hulp (boekjes, kettingformulieren) en overeenstemmingsstroken te bestellen. Het getuigschrift voor verstrekte hulp heeft een tweeledig doel:

  • een RIZIV-deel met het oog op de terugbetaling aan de patiënt van zijn gezondheidszorg door het ziekenfonds (bovenste deel van het afgeleverde getuigschrift voor verstrekte hulp)
  • een deel "Ontvangstbewijs" geldt als fiscaal- en betalingsbewijs met het oog op het belasten van de zorgverlener (onderste deel van het getuigschrift voor verstrekte hulp)