Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

De kankerregistratie vormt de basis voor epidemiologisch onderzoek. Deze toepassing streeft naar een vereenvoudiging en standaardisering van de registratie en laat tevens een online kwaliteitscontrole van de gegevens toe. De formulieren voor de facturatie van het Multidisciplinair Oncologisch Consult, bestemd voor de ziekenfondsen, kunnen ermee uitgeprint worden. De zorgprogramma's voor oncologische basiszorg kunnen via deze toepassing voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de verplichte kankerregistratie zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 21 maart 2003.

Functionaliteiten

  • Registratie van een kankerdiagnose of een opvolging van een kanker (follow-up) met online kwaliteitscontrole
  • Afdrukken van de formulieren voor de facturatie van het Multidisciplinair On cologisch Consult
  • Consulteren en downloaden van de zelf ingevoerde registraties in gestructureerde vorm
  • Registreren van additionele projectspecifieke variabelen (bijvoorbeeld i.v.m. prostaat brachytherapie of oropharynxcarcinomen) die verzameld worden in het kader van de verbetering van “Quality of Care”

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing is toegankelijk voor artsen die werken in een ziekenhuis, en voor het administratief personeel onder hun verantwoordelijkheid.

Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet een gebruiker

  • toegang hebben gekregen tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis
  • het juiste profiel hebben gekregen binnen zijn ziekenhuis
  • erkend zijn als arts bij het Kadaster van de Professionals in de Gezondheid en bij het RIZIV

Gebruikte basisdiensten