Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

IrisCareNet - MemberData

Beschrijving van de dienst

Via de dienst “Member Data” (MDA) van IrisCareNet kan elke gemachtigde instelling of zorgverlener de informatie van de zorggebruiker raadplegen die nodig is voor een correcte facturatie of zorg- of productverstrekking.

Deze dienst omvat verschillende facetten, waaronder de raadpleging van de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt die toegankelijk is voor alle instellingen en zorgverleners.

In functie van de beslissingen van het Informatieveiligheidscomité heeft elke sector toegang tot één of meerdere facetten.

Naargelang de sector is deze dienst toegankelijk in synchrone en/of asynchrone modus.

Dit is de lijst van beschikbare facetten voor IRISCARENET:

  1. Verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt (toegankelijk voor alle sectoren) = facet insurability
  2. Huisapotheker = facet ReferencePharmacy
  3. GMD = facet GlobalMedicalFile
  4. Status palliatieve zorg = facet Palliativestatus

Voor wie?

  • rust- en verzorgingstehuizen (RVT)
  • rusthuizen (RH)
  • centra voor dagverzorging (CDV)
  • psychiatrische verzoringstehuizen (PVT)

Hoe invullen/gebruiken?

Om de dienst “Member Data” te gebruiken, verstuurt de zorgverlener een request, waarin naast de identificatie van de patiënt (hetzij zijn INSZ, hetzij zijn aansluitingsnummer bij het ziekenfonds) ook aangeduid staat voor welke periode deze raadpleging verricht wordt en welke gegevens men wenst te ontvangen: verzekerbaarheidsgegevens en één of meerdere afgeleide rechten waarop de sector recht heeft.

Enkel de gegevens waarvoor de sector gemachtigd is kunnen worden opgevraagd.

Deze request wordt doorgestuurd naar IrisCareNet, die de request verwerkt en een antwoord levert met de gegevens waarvoor de sector gemachtigd is.

Deze dienst is beschikbaar in synchrone modus en in asynchrone modus enkel via webservice.

Meer weten?

Meer informatie over de dienst ‘Member Data’ is beschikbaar op de sharepoint van IrisCare.