Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Insisto - Informaticasysteem Intersectorale Toegangspoort

Voorstelling

Behandelen van vragen tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp voor een minderjarige, meer bepaald het verlenen van een toegangsattest en het effectief toewijzen van een hulpaanbod van een voorziening. Dit gebeurt aan de hand van een aanvraagdossier.

Voor wie ?

Voorzieningen onder de hoedanigheid jeugdhulp alsook medewerkers van de Vlaamse overheid. Deze laatste groep logt in via de IDP van Vlaanderen die samen met eHealth deel uitmaakt van een Federation.