Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

De elektronische diensten betreffende de GMD rechten van de patiënt bieden volgende voordelen:

Voor de patiënten:

 • de voordeligste kostprijs genieten waarop ze via een correcte situatie van de houder van hun GMD aanspraak kunnen maken;
 • bescherming van hun administratieve gegevens via de toegang/niet-toegang tot hun gegevens door de artsen (therapeutische relatie);
 • vereenvoudiging van de administratieve stappen. 

Voor de artsen:

 • een zo spoedig mogelijke betaling van zijn GMD‟s;
 • een correcte en beveiligde toegang tot de correcte gegevens van zijn patiënten; 
 • vereenvoudiging van de administratieve stappen.

Voor de verzekeringsinstellingen: 

 • administratieve vereenvoudiging;
 • verbetering van de snelheid en de kwaliteit van de informatie van de houder van het GMD.

Functionaliteiten

Er zijn 3 diensten beschikbaar:

 • raadplegen van het GMD recht van de patiënt;
 • beheer van het GMD recht van de patiënt;
 • raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is.

Doelgroep (en regels)

De dienst “Raadplegen van het GMD recht van de patiënt” is toegankelijk voor huisartsen en voor specialisten.

De diensten “Beheer van het GMD recht van de patiënt “ en “Raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is” zijn toegankelijk voor huisartsen.

Voor de dienst beheer van het GMD recht (kennisgeving, afsluiting en verlenging ) is er een inschrijvingsprocedure voorzien. De inschrijving van de arts in het systeem van het beheer van het GMD recht via MyCareNet verbindt de huisarts ertoe om de schriftelijke procedure niet meer te gebruiken.

Basisdiensten (schrappen wat niet past)