Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Geneesmiddelendatabank SAM

Voorstelling

De authentieke bron geneesmiddelen (“source authentique des médicaments” of kortweg “SAM”) is de referentiedatabank over de geneesmiddelen, die door de bevoegde instanties inzake geneesmiddelen ter beschikking gesteld wordt als “open source”.

De gegevens in SAM worden beheerd door

  • het FAGG (registratiegegevens)Geneesmiddelendatabank SAM
  • het BCFI (farmacotherapeutische groepen, bv. VOS-clusters, en andere gegevens, bv. voorschriftnaam van de verpakkingen)
  • het RIZIV (vergoedingsvoorwaarden)
  • de FOD Economie (prijzen)
  • de APB (grondstoffen/formules voor magistrale bereidingen – andere producten/niet-geneesmiddelen)

De scope van SAM is beperkt tot de publieke informatie over de vergunde geneesmiddelen (inclusief de radio farmaceutische producten en grondstoffen voor magistrale bereidingen). Een minimale set van gegevens over de niet-geneesmiddelen die ook voorgeschreven kunnen worden, maakt ook deel uit van de scope.

Deze authentieke bron wordt via het eHealth platform ter beschikking gesteld.

SAM werd initieel ontwikkeld als referentiedatabank voor de elektronische procedure voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor de zogenaamde “Hoofdstuk IV” geneesmiddelen (“SAM 1.0”). Vandaag is SAM (2.0) de referentiedatabank voor de ondersteuning van het volledige geneesmiddelenproces (bv. elektronisch voorschrift).

 

Toegang

De authentieke bron geneesmiddelen (SAM) is zowel toegankelijk via webservices als via een export in de vorm van XML-bestanden.

Webservices bieden een synchrone toegang tot SAM; ze geven een onmiddellijk antwoord met de meest actuele gegevens. Ze zijn beschikbaar via de eHealth Service Bus onder de naam DICS (Drug Information Consultation System) en kunnen bereikt worden via het endpoint.

Exports als XML-bestanden worden meermaals per dag gegenereerd in twee vormen:

  • delta: met enkel de gewijzigde elementen
  • full: met steeds alle elementen

De exports zijn publiek toegankelijk, zonder enige vorm van toegangscontrole, en kunnen gedownload worden via de website eGezondheid.