Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Federaal BelRAI – Online registreren en delen van gezondheidsgegevens gebaseerd op interRAI-beoordelingsinstrumenten

Voorstelling 

BelRAI ondersteunt zorgverleners en zorgorganisaties bij de beoordeling en de opvolging van de gezondheidstoestand van kwetsbare personen, of personen in complexe zorgsituaties.

InterRAI-beoordelingsinstrumenten vormen de basis voor een uniforme en gestructureerde gegevensverzameling en -verwerking. De instrumenten voor verschillende leefsituaties bestaan uit identieke kernelementen en meer specifieke vragen.

Zorgverleners evalueren de zorgsituatie aan de hand van uitgebreide vragenlijsten. 

Algoritmen berekenen de gezondheidsrisico’s en zorgnoden, en vormen de basis voor de organisatie van de zorg.

Alle geregistreerde gegevens worden opgenomen in de centrale BelRAI-databank zodat ze transmuraal met alle betrokken zorgverleners kunnen worden gedeeld.

Voor wie?

Iedere erkende beoefenaar van een officieel zorgberoep in België heeft toegang tot het centrale BelRAI-platform. Via dit platform kunnen betrokken zorgverleners gebruikmaken van de BelRAI-beoordelingsinstrumenten en gegevens delen. 

Zorginstellingen en -organisaties kunnen BelRAI ook integreren in de eigen softwarepakketten zoals het elektronische zorgdossier en via de BelRAI-webservice toegang krijgen tot de centrale BelRAI-databank. 

Door het centraliseren en beschikbaar stellen van uniforme en gestructureerde gezondheidsgegevens bevordert BelRAI een efficiënte en kwaliteitsvolle zorgverlening. 

Hoe invullen/gebruiken?

Momenteel zijn er instrumenten beschikbaar voor:

  • thuiswonende personen met complexe zorgbehoeften (Home Care of HC),
  • personen in een verzorgingsinstelling met complexe zorgbehoeften (Long-Term Care Facilities of LTCF),
  • personen in een acuut ziekenhuis (Acute Care of AC en AC-CGA),
  • personen met palliatieve zorgbehoeften (Palliative Care of PC),
  • personen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (Mental Health of MH),
  • thuiswonende personen met complexe geestelijke gezondheidsbehoeften (Community Mental Health of CMH).

Voor sommige personen lijkt een volledige beoordeling overbodig. Een verkorte vragenlijst maakt een eenvoudige inschatting mogelijk; zowel de BelRAI Screener als de BelRAI Palliative Screener kunnen bepalen of een persoon, thuis of in een instelling, baat heeft bij een volledige BelRAI-beoordeling.  

Voor diegenen die meer willen weten

Op www.belrai.org wordt meer uitleg gegeven voor u als burger, zorgverlener of softwareontwikkelaar.