Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstellingen

Emergency Medical Service Registry (EMSR), met als pilootfase het project AMBUREG van de FOD VVVL, is een project voor  de elektronische registratie van patiëntgebonden en zorg gerelateerde gegevens die betrekking hebben op de ingezette middelen voor het traject dat door de ziekenwagendiensten is uitgevoerd bij een dringende medische hulpverlening.

Functionaliteit

AMBUREG biedt de ambulancediensten de mogelijkheid om voor elke rit gegevens te registreren met de ritdetails, de identiteit en de medische toestand van de patiënt. Deze gegevens worden vervolgens ter beschikking gesteld van het ziekenhuis waar de patiënt wordt opgenomen. Het Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening kan een selectie van de gegevens consulteren in het kader van de validatie van terugbetalingsaanvragen van onbetaalde ritten. Tevens ontvangt de FOD VVVL gepseudonimiseerde gegevens voor beleidsdoeleinden zoals de berekening van de financiering van de ambulancediensten.

Doelgroepen en toegangsregels

  • Ambulancediensten
  • Ziekenhuizen
    • Registratie van de identiteitsgegevens en zorggebonden gegevens via de webservice AMBUREG, door de ziekenwagendienst bij aankomst in een ziekenhuis.
    • De ambulancediensten kan geregistreerde gegevens zoals het interventienummer gebruiken in zijn facturatieproces.
    • Ziekenhuizen met een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg kunnen voor de patiënten die afgeleverd werden de door de ziekenwagendienst geregistreerde gegevens consulteren via de webservice AMBUREG.

Gebruikte basisdiensten