Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Emergency Medical Service Registry (EMSR) - Services web Ambureg

Voorstelling

Ambureg is de elektronische gegevensregistratie met betrekking tot patiënt-, zorg- en middelengegevens voor ambulancediensten in het kader van interventies dringende geneeskundige hulpverlening. Voor deze registratie worden de EMSR webservices ter beschikking gesteld.

De EMSR Registration webservice biedt de ambulancediensten de mogelijkheid om gegevens te registreren per inzet van een ziekenwagen en per patiënt die in behandeling werd genomen. Deze gegevens worden bij de overdracht van de patiënt ter beschikking gesteld aan het ziekenhuis waarheen de patiënt vervoerd werd (via de EMSR Consultation webservice).

Geselecteerde gegevens worden ter beschikking gesteld aan de FOD VVVL (gezondheidsgegevens in gepseudonimiseerde vorm) of kunnen geconsulteerd worden door het Fonds DGH (persoonsgegevens) voor de wettelijke finaliteiten.

Voor wie?

Ambulancediensten

Ziekenhuizen

  • registratie van de identiteitsgegevens en zorggebonden gegevens via de webservice AMBUREG, door de ziekenwagendienst bij aankomst in een ziekenhuis
  • de ambulancediensten kan geregistreerde gegevens zoals het interventienummer gebruiken in zijn facturatieproces
  • ziekenhuizen met een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg kunnen voor de patiënten die afgeleverd werden de door de ziekenwagendienst geregistreerde gegevens consulteren via de webservice AMBUREG

Hoe invullen/gebruiken?

De EMSR webservices dienen geïntegreerd te worden in de software van de ziekenwagendiensten (EMSR Registration en Consultation webservice) en van de ziekenhuizen (EMSR Consultation webservice). Deze webservices vereisen een gepast «token» dat meegedeeld wordt door de STS-dienst van het eHealth-platform.

Met oog op integratie van deze diensten is technische documentatie beschikbaar.

Voor diegenen die meer willen weten

Meer informatie over AMBUREG en de webservice EMSR is beschikbaar bij de dienst dringende hulpverlening van de FOD VVVL.