Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Ziekenhuizen moeten al hun zorgvoorschriften elektronisch kunnen opstellen, en elektronisch kunnen ter beschikking houden van de controle-instanties.

Om te kunnen bewijzen dat een bepaald voorschrift bestond op een bepaald tijdstip en sindsdien niet meer gewijzigd is, ondertekent eHealth een hashcode van het originele voorschrift samen met de tijd en datum. Een hashcode is een code die op basis van het oorspronkelijk document berekend wordt en die niet meer dezelfde is zodra aan het oorspronkelijk document ook maar iets gewijzigd wordt.

Functionaliteiten

  • ondertekenen en dateren van de hashcodes van zorgvoorschriften
  • consulteren welke hashcodes van zorgvoorschriften door een bepaald ziek enhuis aan eHealth bezorgd zijn

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing kan worden gebruikt door ziekenhuizen voor hun eigen zorgvoorschriften, en door het RIZIV om de zorgvoorschriften van alle ziekenhuizen te consulteren.

Gebruikte basisdienst