Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstellingen

Wanneer een burger een aanvraag indient voor een product of dienst van de DG Personen met een handicap (een tegemoetkoming, parkeerkaart of attest), geeft hij de naam van zijn behandelend arts op. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met de arts om de medische informatie op te vragen. Op basis van deze informatie, in de meeste gevallen aangevuld met een medisch onderzoek door de DG Personen met een handicap, wordt beslist over de erkenning van de handicap.

Het elektronisch formulier van de DG Personen met een handicap vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens voor de behandelend arts.

Functionaliteit

Uitwisseling medische gegevens tussen behandelende arts van de persoon met een handicap en de DG Personen met een handicap.

Doelgroepen en toegangsregels

Behandelende artsen.

Gebruikte basisdiensten