Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

 • Het ter beschikking stellen van de reumatologen op professioneel vlak van een evaluatie van de voorwaarden voor het voorschrijven van bepaalde "anti-tnf"-geneesmiddelen in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis
 • Een documentatie samenstellen met betrekking tot de voorwaarden voor het voorschrijven van "anti-tnf"-geneesmiddelen en met betrekking tot de medische evolutie van de patiënt
 • De continuïteit van de zorg verzekeren door een dossier samen te stellen dat toegankelijk is voor de reumatoloog die door de patiënt wordt geraadpleegd
 • De wetenschappers en het RIZIV informeren over de effectiviteit en de neveneffecten van deze geneesmiddelengroep
 • Een register samenstellen met patiënten die lijden aan juveniele polyartritis
 • Een aanvraag tot voorafgaandelijke toelating voor geneesmiddelen van hoofdstuk IV indienen

Functionaliteiten

 • Elektronische registratie van medische informatie over patiënten die lijden aan reumatoïde polyartritis
 • Therapeutische opvolging van patiënten, toegang tot de geregistreerde gegevens
 • Mededeling aan de verzekeringsinstellingen van de noodzakelijke informatie voor de beslissing met betrekking tot de al dan niet terugbetaling van de voorgeschreven (anti-tnf)-geneesmiddelen
 • Opmaken van statistieken voor wetenschappelijke en epidemiologische doeleinden

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing is bestemd voor artsen die gespecialiseerd zijn in reumatologie en in pediatrie (in het kader van juveniele artritis) die in een ziekenhuis of ambulant werken.

Om toegang te krijgen tot deze toepassing moet een gebruiker in een ziekenhuis concreet

 • de toegang tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis hebben gekregen
 • over het geschikte profiel binnen zijn ziekenhuis beschikken
 • als gespecialiseerde arts in reumatologie of in pediatrie zijn erkend in het kadaster van de gezondheidszorgberoepen en bij het RIZIV.

De zelfstandige gebruiker moet:

als gespecialiseerde arts in reumatologie of in pediatrie zijn erkend in het kadaster van de gezondheidszorgberoepen en bij het RIZIV

Gebruikte basisdiensten