Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Ingebruikname

Deployment van eBirth

Het eBirth-team neemt sinds enige tijd contact op met de Belgische kraamklinieken en gemeenten om samen de start van de eBirth-oplossing te plannen.

De eBirth-toepassing is al sinds juni 2010 in productie bij een aantal gemeenten (waaronder onze proefsites van Marche en Bornem, die eBirth- en Fedict-teams wensen te bedanken voor de vruchtbare samenwerking).

Het succes is merkbaar. De gebruikers op het terrein zijn over het algemeen tevreden, in het bijzonder over de vereenvoudiging van het werk dankzij de afschaffing van papieren formulieren en het gebruiksgemak van de eBirth-oplossingen.

Ook de planningen voor de start worden sinds enkele weken geleidelijk aan aangevuld. Er zijn immers steeds meer kandidaten die eBirth in de komende maanden willen opstarten.

In de loop van het tweede semester van 2011 delen wij alle Belgische gemeenten (die niet over een kraamkliniek op hun grondgebied beschikken) de procedures mee voor het gebruik van eBirth om alle zorgverleners de kans te bieden de kennisgevingen van geboorte eind 2011 of begin 2012 door te geven.

Stappen

Om de eBirth-oplossing in productie te gebruiken, moeten de kraamklinieken het voorbereidend formulier voor het gebruik van eBirth invullen.

Zodra de gemeente beslist om eBirth in productie te brengen, neemt Fedict formeel contact op met de verantwoordelijken van de kraamklinieken en van de ziekenhuizen om met de voorbereidingen i.v.m. de overdracht naar productie te beginnen (opgenomen in de checklist).

Twee mogelijke types informaticaoplossingen

Er werden twee soorten informaticaoplossingen ontwikkeld voor de zorgverleners: de webtoepassing en de web services.

Bij de installatie van eBirth moet elke kraamkliniek voor één van deze twee oplossingen kiezen.

Webtoepassing

De webtoepassing maakt het mogelijk om de gegevens te ontvangen en te verwerken via een web interface (browser) in de toepassing zelf, zonder dat het ziekenhuis ze direct kan exploiteren in zijn eigen IT-systeem.

Deze webtoepassing werd vooral ontwikkeld voor de kleinere ziekenhuizen of voor ziekenhuizen die niet beschikken over een geavanceerd IT-systeem, alsook voor de zorgverleners die tussenkomen buiten de ziekenhuizen (thuisgeboorte).

Het volgende document bevat een beschrijving van de te bepalen parameters op de werkplaatsen (computers) in de kraamklinieken.

Web services
eBirth is ook beschikbaar via web services, een technische oplossing die de ziekenhuizen toelaat om de verzending van de gegevens naar de gemeenten (kennisgeving van geboorte) en naar de Gemeenschappen (statistische gegevens) direct te integreren vanaf hun eigen toepassingen.
Deze oplossing is eerder bestemd voor de ziekenhuizen die beschikken over een geavanceerd IT-systeem voor het beheer van de administratieve en medische gegevens.

Installatie door wie?

Voor de webtoepassing is er geen technische installatie vereist. Er zijn dus ook geen budgettaire gevolgen voor het ziekenhuis. Alleen de organisatie van de dienst moet worden aangepast om de geboortegegevens via eBirth door te geven in plaats van via papieren formulieren.
Om de gebruikers vertrouwd te maken met de webtoepassing stellen we hun een gebruikshandleiding en een virtuele opleiding ter beschikking.

De eBirth web services moeten worden geïntegreerd door of met de hulp van de informaticadienst van het ziekenhuis of een externe technische dienstverlener. De kosten voor de integratie van de web services zijn ten laste van de ziekenhuizen.

Met de ondersteuning van Fedict stelt eHealth de ziekenhuizen alle noodzakelijke technische documentatie voor de integratie en een testomgeving ter beschikking. eHealth en Fedict zullen ook de technische en functionele vragen van de ziekenhuizen beantwoorden.

Hoe?

Voor de integratie van de web services hebben we specifiek voor eBirth een technische handleiding, een Cookbook Web Services, opgesteld.

U vindt dit document terug in het ZIP-bestand.

Voor de interface met eHealth (via de Enterprise Service Bus) nodigen we u uit om de procedures in de technische bibliotheek te raadplegen.

Toegangsbeheer

De toegang tot eBirth is beperkt tot de personen die bevoegd zijn om de toepassing te gebruiken.

Voor de webtoepassing gebruiken we hiervoor een systeem voor toegangscontrole waarmee we:

 • de identiteit en de bevoegdheid van de persoon die toegang tot de eBirth-toepassing aanvraagt kunnen controleren en daarna,
 • de toebedeling van de rol die deze persoon in de eBirth-toepassing mag spelen, kunnen beheren.

Door zich via dit systeem te authenticeren krijgt elke bevoegde gebruiker toegang tot de eBirth-webtoepassing en beschikt hij/zij over meer of minder functionaliteiten, naargelang van de rol bepaald in de webtoepassing.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u door naar de informatiepagina’s op de website van eHealth.

Voor de web services is het ziekenhuis verantwoordelijk voor het toegangsbeheer in zijn eigen toepassingen.

Profiel en rechten van de gebruikers in de webtoepassing

Elke gebruiker krijgt een profiel dat bepaalt wat hij wel en niet mag doen in de toepassing.

Momenteel zijn er twee soorten profielen.

 • Administratief profiel:
  • toegang tot de identificatiegegevens (kennisgevingsformulier).
  • toegang tot de identificatiegegevens van de kennisgeving (geen toegang tot de medische gegevens).
  • u kunt de volledige kennisgeving van geboorte overmaken (identificatiegegevens en medische gegevens, voorafgaand gevalideerd door een medisch profiel).
 • Medisch profiel:
  • toegang tot alle gegevens (kennisgevingsformulier met de identificatiegegevens en het formulier met de medische statistische gegevens).
  • voor het versturen van de gegevens is een elektronische validatie via een medisch profiel steeds vereist.

Beide profielen kunnen bijkomende rechten als administrator verkrijgen. Met die rechten kunnen dossiers worden geschrapt die zijn aangemaakt en/of kan algemene informatie worden gewijzigd. We raden aan deze bijkomende rechten bij voorkeur aan een medisch profiel toe te kennen. Dat heeft immers zicht op alle gegevens (identificatie- en medische gegevens), wat niet het geval is voor een administratief profiel (enkel identificatiegegevens).

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de gebruikshandleiding in het gedeelte Gebruik van de toepassing hieronder.