Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Gebruik van de toepassing

De webtoepassing leren gebruiken

Het is belangrijk dat de toekomstige gebruikers de eBirth-toepassing leren gebruiken.

Hiervoor stellen we u, naargelang van uw beschikbaarheid, twee hulpmiddelen voor:

  • de gebruikshandleiding: ze begeleidt u bij het volledige proces van de kennisgeving van een geboorte.
    Handleiding voor de webtoepassing
  • de virtuele opleiding op computer: ze maakt u vertrouwd met de schermen van deze nieuwe toepassing en geeft een eerste overzicht van de te volgen stappen bij de kennisgeving van een geboorte.
    Virtuele training en procedure

De gebruikshandleiding en de opleidingen zijn uitsluitend beschikbaar voor de voor de ziekenhuizen en de zorgverleners die eBirth via de webtoepassing gebruiken.

Ter herinnering, uw ziekenhuis heeft ofwel de optie 'webtoepassing’, ofwel de optie ‘webservices’ gekozen. Zie rubriek Twee mogelijke technische oplossingen.

Toegang tot de webtoepassing

U krijgt toegang tot de webtoepassing zodra uw ziekenhuis/kraamkliniek de formaliteiten voor het gebruik van eBirth heeft vervuld, zie ‘ Stappen’.

Onbeschikbaarheid van de eBirth applicatie

Indien de kennisgeving van geboorte niet binnen 24 uur via eBirth kan worden verstuurd, kan u, mocht de Burgerlijke Stand van de gemeente dit vragen, het “Blanco Formulier” gebruiken :

Deze papieren versie kan u afdrukken, invullen en de kennisgeving van geboorte (pagina’s 2 en 3) doorfaxen naar de Burgerlijke Stand van de gemeente.

!!! Zodra de toepassing weer beschikbaar is moet u altijd de gegevens invoeren en versturen via eBirth.

Formulier - foutieve inhoud in de verstuurde medische gegevens

Met de gemeenschap werd er een specifieke procedure overeengekomen voor het socio-economische formulier dat op elektronische weg via eBirth wordt verstuurd. Indien er foutieve gegevens staan in een verstuurd medisch formulier dan moet het formulier in bijlage ingevuld en rechtstreeks verstuurd worden naar de dienst van de gemeenschap die de medische statistische gegevens verwerkt (de contactgegevens staan vermeld op het formulier). U hoeft deze fout dus niet aan de contactcenter van eHealth te melden.

FAQ