Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Domino OCJ staat in voor het elektronisch behandelen van vragen over verontruste situaties bij de gemandateerde voorzieningen.

Functionaliteiten

  • de lijst motivatiedocumenten opvolgen binnen de eigen voorziening en afdeling;
  • nieuwe aanmeldingen creëren a.d.h.v. een motivatiedocument;
  • motivatiedocumenten wijzigen;
  • motivatiedocumenten versturen naar de gewenste gemandateerde voorziening (OCJ of VK);
  • motivatiedocumenten verwijderen.

Doelgroepen en toegangsregels

Voorzieningen onder de hoedanigheid jeugdhulp alsook medewerkers van de Vlaamse overheid. Deze laatste groep logt in via de IDP van Vlaanderen die samen met eHealth deel uitmaken van een Federation.

Gebruikte basisdiensten