Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Domino - Dossier Minderjarigen Opvolgingssysteem

Voorstelling

Domino OCJ staat in voor het elektronisch behandelen van vragen over verontruste situaties bij de gemandateerde voorzieningen.

Voor wie ?

Voorzieningen onder de hoedanigheid jeugdhulp alsook medewerkers van de Vlaamse overheid. Deze laatste groep logt in via de IDP van Vlaanderen die samen met eHealth deel uitmaken van een Federation om

  • nieuwe aanmeldingen creëren a.d.h.v. een motivatiedocument;
  • motivatiedocumenten wijzigen;
  • motivatiedocumenten versturen naar de gewenste gemandateerde voorziening (OCJ of VK);
  • motivatiedocumenten verwijderen.

Doelgroepen en toegangsregels

Voorzieningen onder de hoedanigheid jeugdhulp alsook medewerkers van de Vlaamse overheid. Deze laatste groep logt in via de IDP van Vlaanderen die samen met eHealth deel uitmaken van een Federation.