Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Naar aanleiding van het PIP-implantaten schandaal, heeft het ministerie van Volksgezondheid geconstateerd dat de informatie omtrent de implanteerbare medische hulpmiddelen die gedistribueerd en gebruikt worden in België niet voldoet om de volledige traceerbaarheid van deze apparaten te kunnen garanderen. Bijgevolg is het ministerie niet in staat om snel te kunnen reageren in geval van een incident.

De minister van Volksgezondheid heeft een “Plan Medische Hulpmiddelen” (PMH) opgestart dat streeft naar volledige traceerbaarheid van medische hulpmiddelen die in België op de markt zijn en in gebruik zijn.

De invoering van dit programma heeft geleid tot de wens van de belangrijkste betrokken instelling, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), om een geautomatiseerd systeem aan te bieden dat is opgesplitst in verschillende deelprojecten en in verschillende stappen:

  • ontwikkeling van een Centraal TraceringsRegister voor medische hulpmiddelen (CTR project),
  • ontwikkeling van twee authentieke bronnen: Genotificeerde Distributeurs en Implanteerbare Medische Hulpmiddelen (SADNDMI project).

Functionaliteiten

Deze applicatie maakt het mogelijk dat zorgverleners en hun systemen implantaties en explantaties van implantaten kunnen melden en consulteren. Voor elke geregistreerde notificatie kan ook een implantatenkaart in PDF-formaat gedownload worden.

Doelgroep

Deze toepassing is toegankelijk voor de specialisten en hun administratief personeel.

Basisdiensten