Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

CIVICS - Chapter IV Information Consultation System

Voorstelling

Deze databank wordt beheerd door een groep van actoren (FAGG, BCFI, RIZIV) waarbij elke actor verantwoordelijk is voor de gegevens waarvoor hij als authentieke bron geldt.
Zij bevat onder meer gegevens over het geneesmiddel, evenals de vergoedingsvoorwaarden met betrekking tot de indicaties, de duur van het akkoord, ... die van toepassing zijn in de wetgeving. Dit moet de voorschrijver toelaten alle benodigde informatie op te halen voor de opmaak van een aanvraag tot terugbetaling van geneesmiddelen hfst IV.

Voor wie

Deze informatie is bestemd voor gezondheidverstrekkers, voorschrijvers, ziekenhuizen, verzekeringsinstellingen, ...

Hoe invullen/gebruiken

De gebruiker kan beroep doen op een Web Service om specifieke informatie uit de database te halen, of van een Web applicatie om een gedeelte of alle data te ontladen.
Hulp nodig? U kunt contact opnemen via dit email: integration-support@ehealth.fgov.be 

Meer informatie

Riziv : http://www.riziv.fgov.be/
BCFI : http://www.bcfi.be/
FAGG : http://www.fagg-afmps.be/
IMA/AIM : http://www.nic-ima.be/