Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Naar aanleiding van de uitvoering van initiatief 27 van het Nationaal Kankerplan 2008-2011 van Minister L. Onkelinx, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, werd de oprichting van een Belgische virtuele tumorbank toegekend aan de SKR. Het doeleinde van deze virtuele tumorbank is om residuair menselijk tumormateriaal, bewaard in (lokale) biobanken, erkend in dit initiatief, virtueel te centraliseren in de vorm van een databank. Door deze databank consulteerbaar te maken aan onderzoeksgroepen zijn deze in staat om, op basis van specifieke zoekcriteria, de desbetreffende stalen te traceren en op te vragen bij de verschillende lokale biobanken.
Hiervoor werd een applicatie ontwikkeld die bestaat uit 2 modules: een registratiemodule (BVTr) en een catalogusmodule (BVTc). De registratiemodule stelt de lokale biobanken in staat om de medische gegevens met betrekking tot de verschillende tumorstalen te registreren in de centrale databank van de Belgische virtuele tumorbank.

Functionaliteiten

Deze toepassing laat toe om medische gegevens met betrekking tot bewaarde tumorstalen te registreren in de centrale databank van de Belgische virtuele tumorbank.

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing is toegankelijk voor arts-beheerders van tumorbanken en voor medewerkers van de Stichting Kankerregister (SKR).

Gebruikte basisdiensten