Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Naar aanleiding van de uitvoering van initiatief 27 van het Nationaal Kankerplan 2008-2011 van Minister L. Onkelinx, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, werd de oprichting van een Belgische virtuele tumorbank toegekend aan de SKR. Het doeleinde van deze virtuele tumorbank is om residuair menselijk tumormateriaal, bewaard in (lokale) biobanken, erkend in dit initiatief, virtueel te centraliseren in de vorm van een databank. Door deze databank consulteerbaar te maken aan onderzoeksgroepen zijn deze in staat om, op basis van specifieke zoekcriteria, de desbetreffende stalen te traceren en op te vragen bij de verschillende lokale biobanken.
Hiervoor werd een applicatie ontwikkeld die bestaat uit 2 modules: een registratiemodule (BVTr) en een catalogusmodule (BVTc). De catalogusmodule stelt onderzoekers in staat om snel en gericht op zoek te gaan naar tumorstalen die in België beschikbaar zijn voor kankeronderzoek.

Functionaliteiten

Deze toepassing laat toe om snel en gericht op zoek te gaan naar tumorstalen die in België beschikbaar zijn voor kankeronderzoek.

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing is voorlopig enkel toegankelijk voor de artsen die zetelen in de stuurgroep van de Belgische virtuele tumorbank en tot de medewerkers van de Stichting kankerregister (SKR).

Gebruikte basisdiensten