Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

BINC HCA (Begeleiding in Cijfers) - Online registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg

Voorstelling

BINC HCA is een online registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg. De private voorzieningen vangen minderjarige jongeren op die door de jeugdrechtbanken of comités voor bijzondere jeugdzorg naar hen zijn verwezen. Deze jongeren verkeren in een problematische opvoedingssituatie of hebben een als misdrijf omschreven feit gepleegd.

In beide gevallen worden zijn een tijdje begeleid door een voorziening. Om de begeleiding beter op te volgen moet voor elke jongere een dossier worden bijgehouden in het online registratiesysteem.

Op basis van deze ingegeven data kunnen de betrokken partijen een aantal rapporten raadplegen.

Voor wie?

 • De private voorzieningen bijzonder jeugdzorg
 • Steunpunt Jeugdhulp

Meer specifiek:

De medewerkers van Steunpunt Jeugdhulp kunnen deze toepassing gebruiken om

 • Rapporten te raadplegen met daarin anonieme gegevens over de cliënt
 • Rapporten op werkvorm niveau en heel Vlaanderen te raadplegen
 • Parametertabellen te beheren

De registratieverantwoordelijken van de private voorziening kunnen deze toepassing gebruiken om

 • Een dossier te initiëren op basis van een download uit Domino of om een dossier manueel aan te maken
 • Dossiers van hun voorziening verder in te vullen en te raadplegen
 • Statische en evolutieve rapporten op te vragen
 • Rapporten op algemeen niveau op te vragen
 • Jaarverslagen op te vragen

De hulpverleners van de private voorziening kunnen deze toepassing gebruiken om

 • Dossiers van de jongeren in te vullen en raadplegen
 • Statische en evolutieve rapporten op te vragen
 • Rapporten op algemeen niveau op te vragen
 • Jaarverslagen op te vragen

Voor diegenen die meer willen weten

Surf naar de website van Jongerenwelzijn.