Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

De toepassing ‘Beheer van de eHealth-certificaten’ heeft tot doel de zorgverleners in de mogelijkheid te stellen een eHealth-certificaat aan te vragen of te vernieuwen

Functionaliteiten

De eHealth-certificaten worden hoofdzakelijk voor de twee volgende behoeften gebruikt:

  1. de authenticatie van actoren in de gezondheidszorg
  2. als basis voor het aanmaken van de dubbele vercijferingssleutel (ETK) die door de codeerdienst wordt gebruikt.

Het eHealth-authenticatiecertificaat is een bestand dat alle noodzakelijke informatie bevat om de afzender te identificeren. Het certificaat is een officieel document dat door de vertrouwensautoriteit wordt ondertekend die bevoegd is voor het certificeren van de link tussen de publieke elektronische sleutel en de identiteit van de titularis. Het eHealth-certificaat wordt door dezelfde "certificatie-autoriteit" gecertificeerd als de elektronische identiteitskaart (CA root: FEDICT, operationele CA: Certipost).

Doelgroep

Deze toepassing is bestemd voor de zorgverleners. Het eHealth-authenticatiecertificaat certificeert ofwel de identiteit van de naturlijke personen die in de authentieke bronnen “Kadaster van de gezondheiszorgberoepen” zijn gekend, ofwel de identiteit van instellingen die actief zijn in de Belgische gezondheidszorgsector. Het is de taak van de verantwoordelijke van de instelling om een certificaat aan te vragen. Deze persoon moet in de statuten geregistreerd staan als wettelijke vertegenwoordiger van de instelling.