eHealth Platform : Webservices ConsultRRhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-webservices-consultrrRRConsult – Quota managementhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXoZ_ls3yLwYq_7rryoG?filename=RNConsult%20-%20Quota%20management_NL%20v1.2%20dd%2015092022.pdf<p>Het quota-management is een proactief middel om het aantal oproepen door de gebruikers van de online gezondheidsdiensten te beperken. Op die manier beschermen we de eHealth-infrastructuur tegen DDOS-aanvallen, tegen het verkeerde gebruik van de dienst en tegen bugs in de oproepende systemen.</p>Sat, 15 Oct 2022 00:03:07 +0200platform_asset:AXoZ_ls3yLwYq_7rryoG:2022/10/15Document informatifRRConsult WS – SLAhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/f9e957eb3d8aac95001aa70ca981f73a?filename=RNConsult%20SLA-v2.1%20dd%2005102022.pdf<p>Het doel van dit document is het bepalen van het &ldquo;Service Level Agreement&rdquo; voor het geheel van de diensten die zijn opgenomen in de basisdienst &ldquo;RRConsult WS&rdquo; zoals deze voorgesteld wordt door het eHealth-platform.</p>Wed, 05 Oct 2022 00:03:07 +0200platform_asset:f9e957eb3d8aac95001aa70ca981f73a:2022/10/05Service Level agreement/SLAPersonServicehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXCpsm6tix91GfOxg0AF?filename=RNConsult%20WS_PersonService%20-%20Cookbook%20v1.5%20dd%2020072022.pdf<p>Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonService die zal bestaan uit de samenvoeging van de webservices IdentyPerson en PhoneticSearch. Voorlopig blijven beide diensten naast elkaar bestaan. Vanaf een later te bepalen datum zal enkel de nieuwe webservice in productie beschikbaar blijven.</p>Wed, 20 Jul 2022 00:03:07 +0200platform_asset:AXCpsm6tix91GfOxg0AF:2022/07/20CookbookCbssPersonServicehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXITKmhtdDaxruxu0EV0?filename=RNConsult%20WS_CbssPersonService%20-%20Cookbook%20v1.5%20dd%2020072022.pdf<p>Het doel van deze dienst is om het aanmaken van een Bis-nummer bij het Bis-register van de KSZ-BCSS mogelijk te maken op basis van de maximaal beschikbare informatie. Dit document biedt de nodige functionele en technische informatie om deze dienst te integreren en te gebruiken.</p>Wed, 20 Jul 2022 00:03:07 +0200platform_asset:AXITKmhtdDaxruxu0EV0:2022/07/20CookbookInscriptionServicehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXKij0HgyLwYq_7rrxm0?filename=RNConsult%20WS_InscriptionService%20-%20Cookbook%20v1.3%20dd%2020072022.pdf<p>Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice InscriptionService. Deze dienst laat toe de registratie van een persoon te beheren om de mutaties met betrekking tot die persoon te ontvangen.</p>Wed, 20 Jul 2022 00:03:07 +0200platform_asset:AXKij0HgyLwYq_7rrxm0:2022/07/20CookbookPersonInfoGroupServicehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXKinDLMl9vUUfvGGere?filename=RNConsult%20WS_PersonInfoGroupService%20-%20Cookbook%20v1.3%20dd%2020072022.pdf<p>Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonInfoGroupService. Deze dienst laat toe de historiek van diverse persoonsgegevens voor een persoon te verkrijgen.</p>Wed, 20 Jul 2022 00:03:07 +0200platform_asset:AXKinDLMl9vUUfvGGere:2022/07/20CookbookPersonNotificationServicehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXUIUzTqdDaxruxu0ElJ?filename=RNConsult%20WS_PersonNotificationService%20-%20Cookbook%20v1.2%20dd%2020072022.pdf<p>Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonNotification. Deze dienst maakt het mogelijk om de overschrijvingen betreffende een persoon op te vragen.</p>Wed, 20 Jul 2022 00:03:07 +0200platform_asset:AXUIUzTqdDaxruxu0ElJ:2022/07/20CookbookSSINHistoryhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/a4e94f64834dd1e401c92b392aaabdb8?filename=RNConsult%20WS_SSINHistory%20-%20Cookbook%20v1.3%20dd%2020072022.pdf<p>Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice SSINHistory van ConsultRN. Dankzij deze service kan een organisatie de lijst met de unieke identificatienummers (NISS of Bis-nr.) waarover een persoon beschikte of beschikt, ophalen.</p>Wed, 20 Jul 2022 00:03:07 +0200platform_asset:a4e94f64834dd1e401c92b392aaabdb8:2022/07/20CookbookSOA – Error Guidehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXo89DzFyLwYq_7rrypg?filename=SOA%20-%20Error%20Guide%20v1.0%20dd%2010062021.pdf<p>Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.</p>Thu, 10 Jun 2021 00:03:07 +0200platform_asset:AXo89DzFyLwYq_7rrypg:2021/06/10Document informatifConsultRN WS - Test reporthttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/6aea952850d7dbb06778b8b4daa3443c?filename=ConsultRN%20Test%20report%20v1.1%20dd%2007052021.pdf<p>Voor de integratie van de ConsultRN WS, moeten de integratoren dit rapport invullen en voor goedkeuring sturen naar het eHealth platform.</p>Fri, 07 May 2021 00:03:07 +0200platform_asset:6aea952850d7dbb06778b8b4daa3443c:2021/05/07FormulaireConsultRN Webservice SSOhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWG9BcmtRwIvE61VS-TL?filename=ConsultRN%20-%20SSO%20v1.0%20dd%2015022018.pdf<p>Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice SSO&nbsp;van ConsultRN.</p>Thu, 22 Feb 2018 00:03:07 +0100platform_asset:AWG9BcmtRwIvE61VS-TL:2018/02/22Specification SSOConsultRN – Examplehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWG98rVrRwIvE61VS-T-?filename=ConsultRN%20example%20dd%2016022018.zipThu, 22 Feb 2018 00:03:07 +0100platform_asset:AWG98rVrRwIvE61VS-T-:2018/02/22Fichier XMLBeraadslaging nr. 17/026http://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/e9d1a5b3c4233bb60ca5ca42ba20875b9ed939c0?filename=17-026-n050-mededeling_mutaties.pdf<p>Beraadslaging nr.&nbsp;17/026 van 21 maart 2017 betreffende de mededeling van de mutaties van het identificatienummer van de sociale zekerheid door het eHealth-platform aan actoren in de gezondheidszorg.</p>Tue, 21 Mar 2017 00:03:07 +0100platform_asset:e9d1a5b3c4233bb60ca5ca42ba20875b9ed939c0:2017/03/21DélibérationList of supported organisations in ConsultRNhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/6c1d2fa9330c3cc61c53383aa45e5283?filename=list_of_supported_organisations_in_consultrn.pdf<p>Lijst van ondersteunde instelllingen in de web service.</p>Thu, 22 Dec 2016 00:03:07 +0100platform_asset:6c1d2fa9330c3cc61c53383aa45e5283:2016/12/22Document informatifBeraadslaging RR nr 69/2011http://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AW1IiHZ2gwvToiwBklRs?filename=beraadslaging_RR_69_2011.pdf<p>Beraadslaging RR nr 69/2011 van 14 december 2011, aanvraag van het eHealth-platform ten behoeve van de actoren in de gezondheidszorg die gebruik maken van de basisdiensten die door het eHealth-platform worden aangeboden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken (RN/MA/2011/298).</p>Wed, 14 Dec 2011 00:03:07 +0100platform_asset:AW1IiHZ2gwvToiwBklRs:2011/12/14Délibération