eHealth Platform : Verwijzingsrepertorium (Hubs &Metahub)http://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-verwijzingsrepertorium-hubs-metahubMetaHub WS V2http://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWa_7KiqkOz9DrMX5-aK?filename=MetaHub%20WS%20V2%20-%20Cookbook%202.3%20dd%2013072022.pdf<p>De &ldquo;Metahub&rdquo; component is ge&iuml;ntroduceerd om de interconnectie tussen de &ldquo;Hubs&rdquo; te ondersteunen. Dit document beschrijft het gebruik van de Metahub-service zoals aangeboden door het eHealth-platform. Tevens worden de structuur en de inhoudelijke aspecten van de mogelijke aanvragen en de antwoorden van de Metahub WS uitgelegd.</p>Wed, 13 Jul 2022 00:14:06 +0200platform_asset:AWa_7KiqkOz9DrMX5-aK:2022/07/13CookbookeHealth MetaHubhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/b04669776e2f950dcf853d6d3b3fc4c2?filename=eHealth%20Metahub%20SLA%20v.1.3.pdf<p>Het doel van dit document is het bepalen van het &ldquo;Service Level Agreement&rdquo; voor de het geheel van de diensten die zijn opgenomen in de &ldquo;eHealth Metahub WS&rdquo; toepassing zoals deze voorgesteld wordt door het eHealth-platform.</p>Wed, 01 Jun 2022 00:14:06 +0200platform_asset:b04669776e2f950dcf853d6d3b3fc4c2:2022/06/01Service Level agreement/SLASOA – Error Guidehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXo89DzFyLwYq_7rrypg?filename=SOA%20-%20Error%20Guide%20v1.0%20dd%2010062021.pdf<p>Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.</p>Thu, 10 Jun 2021 00:14:06 +0200platform_asset:AXo89DzFyLwYq_7rrypg:2021/06/10Document informatif