eHealth Platform : Portalhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-portal<p>Het portaal www.ehealth.fgov.be is vanuit historisch oogpunt een geco&ouml;rdineerd en beveiligd toegangspunt voor de actoren in de gezondheidszorg tot de verschillende beschikbare applicaties en informatie over online gezondheid (eGezondheid).</p>SOA – Error Guidehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXo89DzFyLwYq_7rrypg?filename=SOA%20-%20Error%20Guide%20v1.0%20dd%2010062021.pdf<p>Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.</p>Thu, 10 Jun 2021 23:29:42 +0200platform_asset:AXo89DzFyLwYq_7rrypg:2021/06/10Document informatifeHealth Portal - SLAhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/40bf0c7685ce4c532c99a2d06349f8fb?filename=eHealth%20portal%20-%20SLA%20v3%20dd%2024092018.pdf<p>Het doel van dit document is het bepalen van het &ldquo;Service Level Agreement&rdquo; voor het geheel van de diensten die zijn opgenomen in de basisdienst &ldquo;eHealth Portal&rdquo; zoals deze voorgesteld wordt door het eHealth-platform.</p>Mon, 24 Sep 2018 23:29:42 +0200platform_asset:40bf0c7685ce4c532c99a2d06349f8fb:2018/09/24Service Level agreement/SLA