MyCareNet - Gegevens van het Lid

Alles over deze dienst

Beschrijving van de dienst

Via de dienst « Gegevens van het Lid » kan een gemachtigde instelling of zorgverlener informatie van de zorggebruiker raadplegen die nodig is voor het correct factureren of leveren van verstrekkingen/producten.

Deze dienst omvat :

 • .....
 • De aanvraag van andere afgeleide rechten van de patiënt zoals :
  • Zorgtrajecten diabetes en/of nierinsufficiëntie
  • Statuut chronische ziekte
  • Referentie-apotheker

Voor wie?

Deze dienst is toegankelijk voor:

 • de artsen (generalisten en specialisten)
 • de groepering artsen
 • de medische huizen
 • de ziekenhuizen
 • de apothekers
 • de tandartsen
 • de opticiens
 • de logopedisten
 • de verplegers en groepering verplegers
 • de kinesitherapeuten
 • de bandagisten
 • de orthopedisten
 • de podologen
 • de diëtisten
 • de tarificatiedienst
 • de vroedvrouwen
 • de ambulanciers
 • de laboratoria
 • de Woonzorgcentra
 • de centra voor geestelijke gezondheidszorg
 • de psychiatrisch verzorgingstehuis
 • de orthopedagogen psychologen
 • de klinisch psychologen

Hoe gebruiken/integreren ?

Om de dienst ‘gegevens van het lid’ te gebruiken dient de zorgverlener een aanvraag in met vermelding van de identiteit van de patiënt en de periode waarvoor de informatie gevraagd wordt, alsook de gegevens die hij wenst te verkrijgen: verzekerbaarheid en één of meerdere afgeleide rechten.

Enkel de gemachtigde gegevens voor een sector kunnen worden gevraagd.

Deze aanvraag wordt doorgestuurd naar de betrokken verzekeringsinstelling, die de aanvraag verwerkt en in haar antwoord de gegevens meedeelt waarvoor de sector gemachtigd is.

Deze dienst is beschikbaar in synchrone en asynchrone modus, via webservice en via het portaal MyCareNet (in functie van de machtigingen van de sectoren).

Meer weten ?

Verdere informatie over de dienst « Gegevens van het lid » is te vinden op de site https://ned.mycarenet.be/ ( wcag.label.externalLink)

 

MCN - MemberData - Cookbook

MyCareNet MemberData (Gegevens van het lid) web service stelt de zorgaanbieders in staat de gegevens i.v.m. verzekerbaarheid en afgeleide rechten van de patiënt te raadplegen om een factuur op te stellen of op een correcte manier diensten en/of producten te leveren. Deze dienst is beschikbaar in synchrone en asynchrone modus, via web service en via het portaal MyCareNet.

Versie 1.4 (29/07/2022) - 1.45 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

MCN MemberData – eHealth SSO

Dit document geeft een compleet overzicht van het profiel en de systematische implementatie om een nieuwe toepassing te beschermen met de eHealth SSO.

Versie 4.1 (06/10/2022) - 987.55 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten