eHealth Platform : Mult-eMediatthttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-mult-emediattData Attribute Service SLAhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWIpC-HgRwIvE61VS-Wr?filename=eHealth%20SLA%20DAAS%20v2.0%20dd%2022112022.pdf<p>Het doel van dit document is het bepalen van het &ldquo;Service Level Agreement&rdquo; voor de het geheel van de diensten die zijn opgenomen in de &ldquo;Data Attribute Service&rdquo; toepassing zoals deze voorgesteld wordt door het eHealth-platform.</p>Tue, 22 Nov 2022 00:28:01 +0100platform_asset:AWIpC-HgRwIvE61VS-Wr:2022/11/22Service Level agreement/SLAMult-eMediatt - Getuigschrift arbeidsongeschiktheidhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AX_AWQCyuwVJMAnC0EG7?filename=Arbeidsongeschiktheid_Certificat%20maladie_Arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung%20v1.4%20dd%2009092022.zip<p>Gebruik van het papieren formulier.</p> <p>Het papieren formulier wordt door de arts afgedrukt en aan de pati&euml;nt overhandigd in volgende situaties :</p> <ul> <li>wanneer de pati&euml;nt er voor kiest om geen elektronisch document naar &eacute;&eacute;n van de bestemmelingen te versturen.</li> <li>indien er technische problemen zijn die verhinderen om de juiste informatie van de bestemmelingen te verkrijgen.<br /> &nbsp;</li> </ul>Fri, 09 Sep 2022 00:28:01 +0200platform_asset:AX_AWQCyuwVJMAnC0EG7:2022/09/09FormulaireMult-eMediatt – FAQ bestemd voor de softwareontwikkelaarshttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AYLVYjE7uwVJMAnC0Eq1?filename=FAQ_Dev_Mult-eMediatt%20v1.3%20dd%2023082022_NL.pdf<p>Dit document geeft een overzicht van de vragen en antwoorden over de documentatie ten behoeve van de ontwikkelaars in het kader van het project Mult-eMediatt.&nbsp;</p>Tue, 23 Aug 2022 00:28:01 +0200platform_asset:AYLVYjE7uwVJMAnC0Eq1:2022/08/23Document informatifDirectory WS - Cookbookhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/4176fe290fb470639c7295ac15ba7ee8?filename=Directory%20WS%20-%20Cookbook%20v1.12%20dd%2009082022.pdf<p>Met deze directory kunnen nieuwe projecten, zoals de administratieve vereenvoudiging, specifieke informatie ophalen die niet in andere authentieke bronnen aanwezig is. Het is een register dat actoren opslaat die gedurende een bepaalde periode aan elkaar zijn gekoppeld en die kunnen worden geraadpleegd via de DAta Attribute Service (DAAS). Met de Directory WS kunnen bevoorrechte partners gegevens hier aan toevoegen. Met de functionele de en technische informatie uit dit cookbook kan een gebruiker deze dienst te integreren en te gebruiken.</p>Tue, 09 Aug 2022 00:28:01 +0200platform_asset:4176fe290fb470639c7295ac15ba7ee8:2022/08/09CookbookData Attribute Service - Cookbookhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/647ab149e6ee3a350a3860d175c7f27f?filename=DAta%20Attribute%20Service%20WS%20-%20Cookbook%20v1.8%20dd%2019072022.pdf<p>De &ldquo;Data Attribute Service&rdquo; (DAAS) werd ontworpen om de toegang tot de applicatie te scheiden van de gegevenstoegang (vb. routeringinformatie). Het enige doel is om gegevens terug te sturen. Dit document biedt de technische en functionele informatie om de integratie en het gebruik van de eHealth-dienst mogelijk te maken.</p>Tue, 19 Jul 2022 00:28:01 +0200platform_asset:647ab149e6ee3a350a3860d175c7f27f:2022/07/19CookbookMult-eMediatt – Getuigschrift arbeidsongeschiktheid – Richtlijnenhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AYH8xR32uwVJMAnC0Ejv?filename=Aanbevelingen%20-%20consignes%20v1.0%20dd%2007072022.pdf<p>Aanbevelingen voor het opstellen van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid (Medex).</p>Thu, 14 Jul 2022 00:28:01 +0200platform_asset:AYH8xR32uwVJMAnC0Ejv:2022/07/14Document informatifMult-eMediatt - Cookbookhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWFB0visJW4b-4n3_A33?filename=Mult-eMediAtt%20Cookbook%20v1.16%20dd%2015062022.pdf<p>Dit administratieve vereenvoudigingsproject heeft (met het akkoord van de pati&euml;nt) als doel om het versturen van het arbeidsongeschiktheidsattest vanuit de software van de huisarts naar de ge&iuml;dentificeerde bestemmeling(en) mogelijk te maken. Met de functionele en technische informatie in dit cookbook kan deze dienst ge&iuml;ntegreerd en gebruikt worden.</p>Wed, 15 Jun 2022 00:28:01 +0200platform_asset:AWFB0visJW4b-4n3_A33:2022/06/15CookbookMult-eMediatt - Scenarioshttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AX5TGu1ZFbc33iE1rY4-?filename=Mult-eMediAtt%20-%20Scenarios%20V1.3%20dd%2024032022.pdf<p>Test scenarios</p>Thu, 24 Mar 2022 00:28:01 +0100platform_asset:AX5TGu1ZFbc33iE1rY4-:2022/03/24CookbookMult-eMediAtt – Cookbook Bijlage Datasethttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXHvIpSldDaxruxu0EVG?filename=Formulieren.zip<p>Dataset in het Nederlands, het Frans en het Duits.</p>Wed, 11 Aug 2021 00:28:01 +0200platform_asset:AXHvIpSldDaxruxu0EVG:2021/08/11CookbookSOA – Error Guidehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXo89DzFyLwYq_7rrypg?filename=SOA%20-%20Error%20Guide%20v1.0%20dd%2010062021.pdf<p>Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.</p>Thu, 10 Jun 2021 00:28:01 +0200platform_asset:AXo89DzFyLwYq_7rrypg:2021/06/10Document informatifMult-eMediatt – Project overviewhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXhosDi9l9vUUfvGGfF6?filename=Mult-eMediatt%20-%20Project%20Overview%20Sessie%2010%20Maart%202021.pdf<p>Mult-eMediatt &ndash; Samenvatting van het project &ndash; Iteratie 1</p>Wed, 10 Mar 2021 00:28:01 +0100platform_asset:AXhosDi9l9vUUfvGGfF6:2021/03/10Document informatifMult-eMediAtt – Cookbook Bijlage Certificaathttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXHvJgv8dDaxruxu0EVH?filename=Annulatie-Feedback%20certificaat%20patient.zip<p>Arbeidsongeschiktheidsattest : Informatie te bewaren door de pati&euml;nt</p>Wed, 27 Jan 2021 00:28:01 +0100platform_asset:AXHvJgv8dDaxruxu0EVH:2021/01/27CookbookData Attribute Service WS - SSOhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/bc6f9a1019e6638d71ab8fe0fe571c9f?filename=DAta%20Attribute%20Service%20WS%20-%20SSO%20v1.1%20dd%2002052018%20.pdf<p>Dit document geeft een volledig overzicht van het profiel en de stapsgewijze implementatie voor de configuratie van de beveiliging van een nieuwe toepassing met de SSO@eHealth.</p>Wed, 02 May 2018 00:28:01 +0200platform_asset:bc6f9a1019e6638d71ab8fe0fe571c9f:2018/05/02Specification SSO