eHealth Platform : IAM (Identity & Access Management)http://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-iam-identity-access-management<p>Het IAM-systeem (Identity &amp; Access Management) van het eHealth-platform integreert alle basisdiensten waarvan de functionaliteiten het toegangsbeheer, het gebruikersbeheer en het beheer van de toegang tot de gegevens toelaten.</p>IAM Connect Token eXchange – Ann A - Security commitment Trusted Platformhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AY2w-lewuwVJMAnC0GQS?filename=I.AM%20Connect%20Token%20eXchange-AnnA-Security%20Commitment-Trusted%20Platform-v1-5-04022021-FORM.pdf<p>Partners met de intentie om &ldquo;Trusted platform&rdquo;-diensten aan te bieden, verbinden zich er met dit document toe om deze diensten met het juiste beveiligingsniveau aan te bieden en de daarmee verbonden veiligheidsregels te respecteren. (Cfr IAM Connect Token eXchange &ndash; Tech Specs &ndash; &sect; 9)</p>Sun, 04 Feb 2024 07:30:20 +0100platform_asset:AY2w-lewuwVJMAnC0GQS:2024/02/04FormulaireSecure Token Service - WS Trusthttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AYXthOFQuwVJMAnC0FdC?filename=sts---ws-trust--cookbook-v1.1-dd-12012024.pdf<p>Deze dienst biedt een op webservice gebaseerde single-sign-on oplossing (SSO) voor de zorgsector.</p> <p>Dit document verschaft functionele en technische informatie die een organisatie in staat stelt om deze dienst te integreren en te gebruiken.</p>Fri, 12 Jan 2024 07:30:20 +0100platform_asset:AYXthOFQuwVJMAnC0FdC:2024/01/12CookbookI.AM Connect - Mobile integration - Technical specificationshttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/b03072ffc999ae5f5a1fdbb3b06ee1c3?filename=I.%20AM%20Mobile%20Integration%20-%20Tech%20Specs%20v1.8%20dd%2009082023.pdf<p>eHealth I.AM Connect is een identiteits- en toegangsbeheeroplossing voor webapplicaties en RESTful webservices. Dit document bevat de functionele en technische informatie zodat een organisatie de eHealth I.AM Connect kan integreren en gebruiken.</p>Wed, 09 Aug 2023 07:30:20 +0200platform_asset:b03072ffc999ae5f5a1fdbb3b06ee1c3:2023/08/09CookbookSTS WS Trust – Annex HolderofKey exampleshttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/84664bcb05f900127524200d6086343b?filename=annex_ws-trust_holderofkey_examples%20%281%29.zipWed, 01 Feb 2023 07:30:20 +0100platform_asset:84664bcb05f900127524200d6086343b:2023/02/01Fichier XMLAttribute Authority WShttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/4f087571c2ad7047a8d4ff8a8eb7a8db?filename=Attribute%20Authority%20WS%20-%20Cookbook%201.7%20dd%2025012023.pdf<p>De Attribute Authority webservice (AA WS) van het eHealth-platform stelt onze partners in de gezondheidssector in staat om de authentieke eHealth-bron te raadplegen voor het kadaster van gezondheidswerkers, dossierzorgverleners, dossierzorginstellingen, mandaat, Responsibility Management for Public Health (ReMaPH), het Nationaal Register van gegevens van Belgische burgers,&hellip; Het werd gebouwd om de toegang tot de applicatie te scheiden van de gegevenstoegang. Het enige doel van deze service is om gegevens terug te sturen.</p>Wed, 25 Jan 2023 07:30:20 +0100platform_asset:4f087571c2ad7047a8d4ff8a8eb7a8db:2023/01/25CookbookSecure Token Service – HolderofKeyhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/6dcee76c3eaafa9ddbefa09ebd0a730e?filename=STS%20-%20Holder%20of%20Key%20profile%20-%20Cookbook%20v1.6%20dd%2025012023.pdf<p>In dit document kan u de technische en functionele informatie vinden over de integratie van de Secure Token Service (STS).</p>Wed, 25 Jan 2023 07:30:20 +0100platform_asset:6dcee76c3eaafa9ddbefa09ebd0a730e:2023/01/25CookbookSecure Token Service - Annex Mapping Certificate Holderhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AYXthzOhuwVJMAnC0FdD?filename=STS%20-%20Ann%20Mapping%20certificate%20holder%20-%20v%201.2%20dd%2020012023.pdf<p>Dit document bevat een lijst met attributen die moeten worden gebruikt bij het identificeren van een Web Service Consumer (WSC) naar de STS.</p>Fri, 20 Jan 2023 07:30:20 +0100platform_asset:AYXthzOhuwVJMAnC0FdD:2023/01/20CookbookI.AM SSO from fat to thin client – Technical Specificationshttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/7602f9bf2dac23e6c639c20ae990f15e?filename=I.AM%20-%20SSO%20from%20fat%20to%20thin%20client%20-%20Tech%20Specs%20v1.2%20dd%2020042022.pdf<p>Een gebruiker die in het bezit is van een session token dient zijn werk verder te zetten in een remote webapplicatie waarvoor authenticatie bij het eHealth-platform vereist is. In dit document vindt u hoe u een beveiligd token, geleverd door de Secure Token Service (STS) kunt gebruiken als identiteitsbewijs om een webbrowser Single-Sign-On sessie te starten. Details over hoe een veilig token te krijgen van de STS, vindt u in het cookbook STS HolderofKey.</p>Wed, 20 Apr 2022 07:30:20 +0200platform_asset:7602f9bf2dac23e6c639c20ae990f15e:2022/04/20CookbookI.AM eXchange – Technical specificationhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXw2x_mAFiejqoDw9gxQ?filename=I.AM%20eXchange%20-%20Tech%20Specs%20v1%20dd%2009092021.docx.pdf<p>Om integratie met bestaande eHealth- en of partnerdiensten te vergemakkelijken, kan gebruik gemaakt worden van I.AM eXchange. In dit document vindt u functionele en technische informatie die dit mogelijk maakt. Het moet gebruikt worden in combinatie met de Swagger API om tot een goede integratie te komen.</p>Thu, 09 Sep 2021 07:30:20 +0200platform_asset:AXw2x_mAFiejqoDw9gxQ:2021/09/09CookbookI.AM Connect – M2M Client registrationhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXEWNeq2VF2eEzQeBLv0?filename=I.AM%20Connect%20-%20M2M%20Client%20registration_FORM%20%20v1.1%20dd%2007072021.pdf<p>eHealth I.AM Connect geeft een klant toegang tot REST-services voor het eHealth domein. Dit document zal dienen als basis om de cli&euml;nt in een M2M- realm te registreren. Het moet alle informatie bevatten die nodig is om de partner aan de federatie toe te voegen en te integreren met een van de eHealth-omgevingen.</p>Wed, 07 Jul 2021 07:30:20 +0200platform_asset:AXEWNeq2VF2eEzQeBLv0:2021/07/07FormulaireI.AM Connect – HealthCare Client Registrationhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXEWMzfomTlaOSp4NmgB?filename=I.AM%20Connect%20-%20Healthcare%20Client%20Registration_FORM%20v1.2%20dd%2028062021.pdf<p>I.AM Connect geeft klanten toegang tot de REST-services voor het eHealth-domein. Dit document zal dienen als basis om de cli&euml;nt te registreren in een healthcare realm. Het moet alle informatie bevatten die nodig is om de partner aan de federatie toe te voegen en te integreren met &eacute;&eacute;n van de omgevingen van het eHealth-platform.</p>Mon, 28 Jun 2021 07:30:20 +0200platform_asset:AXEWMzfomTlaOSp4NmgB:2021/06/28FormulaireSOA – Error Guidehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXo89DzFyLwYq_7rrypg?filename=SOA%20-%20Error%20Guide%20v1.0%20dd%2010062021.pdf<p>Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.</p>Thu, 10 Jun 2021 07:30:20 +0200platform_asset:AXo89DzFyLwYq_7rrypg:2021/06/10Document informatifI.AM Connect – Claim Mappershttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXphWDH1FiejqoDw9gug?filename=I.AM%20Connect%20-%20Claim%20mappers%20v1.00%20dd%2028052021.pdf<p>Het doel van dit document is uitleg geven over eHealth I.AM Connect claims die worden gegenereerd nadat de eindgebruiker een profiel heeft geselecteerd en deze in kaart brengen met de I.AM Attributes die worden gebruikt voor de web SSO oplossing.</p>Fri, 28 May 2021 07:30:20 +0200platform_asset:AXphWDH1FiejqoDw9gug:2021/05/28Document informatifI.AM Federation attributeshttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/5089a38351a8eca936c858cf9473c907?filename=I.AM%20-%20Federation%20Attributes%20v1.3%20dd%2019052021.pdf<p>Dit document beschrijft het gebruik van attributen voor identiteits- en autorisatiebeheer in de eHealth I.AM Federation.</p>Wed, 19 May 2021 07:30:20 +0200platform_asset:5089a38351a8eca936c858cf9473c907:2021/05/19Document informatifI.AM Registrationhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/b9d66a878e69b38f1574b0a87bb9fa7a?filename=I.AM%20-%20Registration_FORM%20v1.5%20dd%2019052021.pdf<p>Dit document bevat alle informatie die nodig is om de integratie tot stand te kunnen brengen met &eacute;&eacute;n van omgevingen van het eHealth-platform.</p>Wed, 19 May 2021 07:30:20 +0200platform_asset:b9d66a878e69b38f1574b0a87bb9fa7a:2021/05/19FormulaireI.AM Identity Providerhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/91d9a7f7978b8a4e4d90087f83d66883?filename=I.AM%20IDP%20-%20Cookbook%20v1.3%20dd%2024022021.pdf<p>Dit document geeft een overzicht van de eHealth Identity Provider (IDP), een van de belangrijkste componenten van de eHealth I.AM Federation. Het is de Identity Service van het eHealth-platform die een eenmalige aanmelding via de Cross Enterprise Web Browser biedt.</p>Wed, 24 Feb 2021 07:30:20 +0100platform_asset:91d9a7f7978b8a4e4d90087f83d66883:2021/02/24CookbookI.AM Logouthttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/8f9881c65700081363c8922c5e7928da?filename=I.AM%20Logout%20-%20Tech%20Specs%20v1.3%20dd%2025022021.pdf<p>Dit document beschrijft hoe u gebruikers kun loskoppelen van een applicatie die is beveiligd met I.AM.</p>Wed, 24 Feb 2021 07:30:20 +0100platform_asset:8f9881c65700081363c8922c5e7928da:2021/02/24CookbookIAM Connect Token eXchange – Technical Specificationshttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWRqRnFkRwIvE61VS-t9?filename=I.AM%20Connect%20-Token%20eXchange%20-%20Tech%20Specs%20v1.5%20dd%2004022021.pdf<p>I.AM Connect Token eXchange kan worden gebruikt om integratie met bestaande eHealth- en / of partnerdiensten te vergemakkelijken. Het authenticeert de cli&euml;nt bij de meeste eHealth- of partnerservices door de Body of SOAP-berichten te ondertekenen met de Private Key die overeenkomt met de Public Key die wordt vermeld in het SAMLtoken, wat bewijst dat de client de legitieme eigenaar van het token is.</p>Thu, 04 Feb 2021 07:30:20 +0100platform_asset:AWRqRnFkRwIvE61VS-t9:2021/02/04CookbookI.AM Registration – Joined STS Protected Servicehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXphdAlZl9vUUfvGGfQb?filename=I.AM%20-%20Registration%20-%20Joined%20STS%20Protected%20Service_FORM%20V1.0%20dd%2021012021.pdf<p>Dit document moet worden gevoegd bij het ingevuld I.AM-inschrijvingsformulier en is bedoeld om de partner in staat te stellen een van zijn STS Protected Services te beschrijven.</p>Thu, 21 Jan 2021 07:30:20 +0100platform_asset:AXphdAlZl9vUUfvGGfQb:2021/01/21FormulaireI.AM Registration – Joined IDP Protected Servicehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXphd0C4FiejqoDw9guh?filename=I.AM%20-%20Registration%20-%20Joined%20IDP%20Protected%20Service_FORM%20V1.0%20dd%2021012021.pdf<p>Dit document moet worden gevoegd bij het ingevuld I.AM-inschrijvingsformulier en is bedoeld om de partner in staat te stellen een van zijn IDP Protected Services te beschrijven.</p>Thu, 21 Jan 2021 07:30:20 +0100platform_asset:AXphd0C4FiejqoDw9guh:2021/01/21FormulaireI.AM Registration – Joined AA Protected Servicehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXphebFyl9vUUfvGGfQc?filename=I.AM%20-%20Registration%20-%20Joined%20AA%20Protected%20Service_FORM%20V1.0%20dd%2021012021.pdf<p>Dit document moet worden gevoegd bij het ingevuld I.AM-inschrijvingsformulier en is bedoeld om de partner in staat te stellen een van zijn AA Protected Services te beschrijven.</p>Thu, 21 Jan 2021 07:30:20 +0100platform_asset:AXphebFyl9vUUfvGGfQc:2021/01/21FormulaireGeïntegreerd gebruikers-en toegangsbeheer - SLAhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/7ac9b65ec20fb9fef038f92e37fdd23b?filename=UAM%20-%20SLA%202.1%20dd%2030052018.pdf<p>Overeenkomst betreffende het dienstverleningsniveau voor beschikbaarheid en de performantie van de dienst voor het ge&iuml;ntegreerde gebruikers- en toegangsbeheer.</p>Wed, 30 May 2018 07:30:20 +0200platform_asset:7ac9b65ec20fb9fef038f92e37fdd23b:2018/05/30Service Level agreement/SLAI.AM Federation Metadatahttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/fc0bc55200ea65493628d32c55ea3525?filename=i_am_federation_metadata_v1_1_dd_20150713.doc.pdf<p>Dit document beschrijft de SAML Metadata in de context van de eHealth I.AM Federatie.</p>Thu, 16 Jul 2015 07:30:20 +0200platform_asset:fc0bc55200ea65493628d32c55ea3525:2015/07/16CookbookI.AM Overviewhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/c87f7d093e56ff1054c73d6aae09e0bb?filename=ehealth_i.am_-_overview_v1.0.pdf<p>Het doel van dit document is om een algemeen overzicht te geven van eHealth&#39;s Identity &amp; Authorization Management (I.AM), het project van het eHealth-platform voor identificatie, authenticatie en autorisatie tussen ondernemingen in zorgomgevingen.</p>Fri, 12 Jul 2013 07:30:20 +0200platform_asset:c87f7d093e56ff1054c73d6aae09e0bb:2013/07/12Document informatifI.AM Shibbolethhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/9eae84bee7bf8370f12841558ed2308a?filename=ehealth_i.am_-_sp_shibboleth_v1.0.pdf<p>Een van de kerndiensten van het eHealth-platform is het beheer van identiteit en autorisatie van personen, instellingen en systemen die bij de gezondheidszorg betrokken zijn.</p>Fri, 12 Jul 2013 07:30:20 +0200platform_asset:9eae84bee7bf8370f12841558ed2308a:2013/07/12CookbookI.AM Shibboleth Upgradehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/441ade483af999383eb428da86b8b8c7?filename=ehealth_i.am_-_sp_shibboleth_-_upgrade_v1.0.pdf<p>De eHealth IDP heeft een belangrijke upgrade gekregen (v1.3 naar v2) en maakt nu deel uit van de eHealth I.AM Federation.</p>Fri, 12 Jul 2013 07:30:20 +0200platform_asset:441ade483af999383eb428da86b8b8c7:2013/07/12Cookbook