Elektronische datering (timestamping)

Alles over deze dienst

Wat is timestamping?

Het eHealth-platform biedt aan zijn partners een dienst timestamping (elektronische datering of gecertificeerde tijdstempel) aan.

Timestamping is een systeem dat toelaat een bewijs te bewaren van het bestaan van een document en de inhoud ervan op een bepaalde datum. De term “bewijs” verwijst naar het feit dat niemand, zelfs niet de eigenaar van het document, het timestamping-certificaat kan wijzigen.

Welke functionaliteiten biedt timestamping?

Deze dienst biedt verschillende functionaliteiten:

 • een klassieke webservice voor elektronische datering (TimeStampAuthority) die instaat voor de certificering van het document en, indien nodig, voor de archivering ervan (facultatief)
 • een webservice voor de raadpleging (TimeStampConsult) van de getimestampte documenten die de controle van de getimestampte documenten gedurende een bepaalde periode verzekert

In de praktijk

Afhankelijkheden, aanbevelingen & waarschuwingen

De dienst timestamping van het eHealth-platform wordt momenteel gebruikt in het kader van

 • het elektronisch voorschrift in de ziekenhuizen (hoofdzakelijk)
 • het ambulant elektronisch voorschrift (Recip-e)
 • MyCareNet
 • RCT

Wat zijn de voorwaarden voor de integratie van de dienst Timestamping van het eHealth-platform ?

 • Neem contact op met de verantwoordelijke projectleider binnen het eHealth-platform

Emmanuel de Hemricourt de Grunne ( wcag.label.externalLink)

en geef een duidelijke beschrijving van de context en de finaliteit van uw project

 • Indien akkoord, dient u te beschikken over een eHealth-certificaat

Elektronisch voorschrift in de ziekenhuizen - Specifieke context

Concreet stelt een ziekenhuisarts een elektronisch voorschrift (te certificeren document) op dat naar de apotheek van zijn ziekenhuis wordt verstuurd. Dit voorschrift wordt ‘gehasht’, dat wil zeggen dat het omgevormd wordt tot een unieke cijfercode zonder logische betekenis.

Alle 5 minuten worden de cijfercodes samengebracht in een pakket, de zogenaamde ‘TimeStampBag’. Dit pakket wordt naar het eHealth-platform verstuurd zodat zijn ‘Timestamping’-dienst er een precieze datum en uur aan zou toevoegen. Dit « pakket » voorzien van een datering wordt vervolgens teruggestuurd naar het ziekenhuis voor bewaring in het archief van het ziekenhuis. Het eHealth-platform bewaart van zijn kant een kopie van het « pakket » met zijn datering. Het eHealth-platform levert met andere woorden het bewijs dat de elektronische voorschriften op een bepaalde datum en tijdstip werden aangemaakt, maar heeft zelf geen kennis van de inhoud ervan aangezien die gecodeerd is. In geval van controle wordt het hashingsysteem opnieuw toegepast op het voorschrift. De verkregen code wordt vergeleken met de code die bij het eHealth-platform wordt bewaard. Indien beide codes identiek zijn, betekent dit dat het voorschrift niet gewijzigd werd.

Hoe kan een ziekenhuis timestamping gebruiken voor de elektronische voorschriften?

 • Het eHealth-platform stelt de ziekenhuizen de tool TimeStamping Client ter beschikking, die dienst doet als referentie-implementatie.
 • De documentatie die de installatie en werking van deze tool beschrijft is hieronder beschikbaar.
 • Een ziekenhuis kan echter ook zijn eigen oplossing ontwikkelen of de oplossing van een softwareleverancier installeren, voor zover die voldoet aan dezelfde specificaties als de referentie-implementatie.
 • In elk geval dient deze oplossing te interageren met het eHealth-platform via de diensten TimeStamping Authority en TimeStamping Consultation teneinde de voorschriften te dateren en controles te verrichten tussen het archief van het ziekenhuis en het archief van het eHealth-platform.

Wettelijke voorwaarden voor het gebruik van de dienst Timestamping

Wat timestamping en de ziekenhuisvoorschriften betreft, is het gebruik van deze dienst wettelijk geregeld (zie de verordening van 5 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift binnen het ziekenhuis (wcag.label.file wcag.label.externalLink) ).

Meer informatie: support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Timestamping - SLA

Overeenkomst betreffende het dienstverleningsniveau voor de beschikbaarheid en de performantie van de elektronische datering en de consultatiedienst

Versie 3.0 (30/04/2018) - 616.39 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Timestamping Authority V2

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice voor het autorisatie van timestamping.

Versie 1.6 (11/07/2022) - 1.24 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Timestamping Consult V2

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice voor het raadpleging van timestamping.

Versie 1.5 (11/07/2022) - 1.08 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

TimeStamping Client V2 – User Guide

Functional and technical information on the integration of the timestamping authorization web service.

Versie 1.3 (26/04/2021) - 1.93 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

XSD Annex – TimeStamping Client V2

XSD die gebruikt wordt door de eHealth referentie-implementatie (TSBag.xsd, IncidentReport.xsd, prescription model,…)

Versie 1.0 (27/06/2019) - 42.44 KB fa-file-zip-o (Dit document is in het Engels)

Presentatie– TSClient V2

Informatie over de nieuwe referentie-client voor Timestamping

Versie 1.0 (25/06/2019) - 884.56 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

7 New certificats Timestamp
Timestamp - acceptatiecertificaat

Nieuw Timestamp certificaat voor de acceptatie-omgeving. Geldig vanaf 03/08/2021 tot  01/06/2024.

Versie 1.0 (19/07/2021) - 16.65 KB fa-file-zip-o (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten