Data Attribute Service - Web service

Alles over deze dienst

In uitvoering van artikel 5, 4°, a), van de wet tot oprichting van het eHealth-platform van 21 augustus 2008 heeft het eHealth-platform als opdracht om een samenwerkingsplatform te zijn voor een veilige elektronische gegevensuitwisseling.

Nieuwe projecten, onder meer in het kader van de administratieve vereenvoudiging, vereisen het gebruik van een contactengids voor een juiste routering van de berichten. Het doel is om te kunnen bepalen naar welke instantie(s) een bericht met betrekking tot een patiënt moet worden gestuurd (bijvoorbeeld: preventiedienst, controlearts, werkgever, ...).

DAAS is dus een generieke dienst die door het eHealth-platform werd ontwikkeld om te kunnen antwoorden op verschillende vragen tot identificatie van de bestemmeling(en) van een bericht in de gezondheidszorgsector.

Deze generieke dienst volgt het voorbeeld van de Attribute Authority (AA).

Om de bestemmeling te kunnen identificeren, raadpleegt deze dienst ofwel de authentieke bronnen ofwel de residuaire routeringsgids en maakt het resultaat van de opzoeking over aan de softwareprovider van de zorgverlener.

Afhankelijk van het project zal het gebruik van deze dienst onderhevig zijn aan de goedkeuring door het Beheerscomité van het eHealth-platform en door het Informatieveiligheidscomité.

Voor wie?

In een eerste fase wordt deze dienst in het kader van het project “back to work” gebruikt door de softwareproviders van de huisartsen alsook door de oplossing die wordt gebruikt door de verzekeringsinstellingen en de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

“Back to work” heeft tot doel de re-integratie te bevorderen van de langdurig zieke werknemer die het overeengekomen werk niet meer kan uitvoeren door

  • hem tijdelijk aangepast of ander werk aan te bieden in afwachting van het opnieuw uitoefenen van het overeengekomen werk,
  • hem definitief aangepast of ander werk te geven.

Dit reïntegratietraject wordt opgesteld in overleg tussen verschillende artsen (behandelende arts, medische dienst voor het beheer van de arbeidsongeschiktheden en de arbeidsgeneesheer).

Hiervoor moet onder andere de elektronische communicatie tussen de verschillende partijen mogelijk gemaakt worden. In dit project gaat het meer bepaald om het uitwisselen van medische gegevens tussen de behandelende arts, de controlearts van het ziekenfonds en de arbeidsgeneesheer.

DAAS wordt in dit project gebruikt om eHealthBox-berichten correct te routeren naar deze verschillende betrokken artsen.

Deze generieke dienst zal later tevens worden gebruikt in het kader van het Mult-eMediatt-project (informatisering van de arbeidsongeschiktheidsattesten).

Hulp nodig?

Het contactcentrum kan de softwareproducenten helpen bij vragen hieromtrent.

Tel: 02 788 51 55

Mail: support@ehealth.fgov.be

Data Attribute Service - Cookbook

De “Data Attribute Service” (DAAS) werd ontworpen om de toegang tot de applicatie te scheiden van de gegevenstoegang (vb. routeringinformatie). Het enige doel is om gegevens terug te sturen. Dit document biedt de technische en functionele informatie om de integratie en het gebruik van de eHealth-dienst mogelijk te maken.

Versie 1.8 (19/07/2022) - 1.43 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Data Attribute Service WS - SSO

Dit document geeft een volledig overzicht van het profiel en de stapsgewijze implementatie voor de configuratie van de beveiliging van een nieuwe toepassing met de SSO@eHealth.

Versie 1.1 (02/05/2018) - 439.11 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Data Attribute Service SLA

Het doel van dit document is het bepalen van het “Service Level Agreement” voor de het geheel van de diensten die zijn opgenomen in de “Data Attribute Service” toepassing zoals deze voorgesteld wordt door het eHealth-platform.

Versie 2.0 (22/11/2022) - 857.15 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

  • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
  • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten