Beraadslagingen

161 - 180 van de 890 resultaten
 • Beraadslaging nr. 18/121 van 6 november 2018 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOG Volksgezondheid, via het platform healthdata.be, in het kader van de oprichting van het BelRAI-register voor wetenschappelijk onderzoek (datawarehouse BelRAI).

  Beraadslaging 18/121 van 06/11/2018 - 254.76 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/128 van 6 november 2018 inzake de toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed voor het identificeren en contacteren van personen en voor de voorbereiding, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van het beleid inzake onroerend erfgoed.

  Beraadslaging 18/128 van 06/11/2018 - 87.31 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/140 van 6 november 2018 met betrekking tot de mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale bescherming.

  Beraadslaging 18/140 van 06/11/2018 - 124.16 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/162 van 6 november 2018 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de Directie Beroepsopleiding van het operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse overheidsdienst met het oog op het beheer van de centra voor socioprofessionele inschakeling.

  Beraadslaging 18/162 van 06/11/2018 - 98.83 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/138 van 6 november 2018 met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Operationeel Directoraat-Generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie (DGO4) van de Waalse Overheidsdienst voor het toekennen van de energiepremies “MEBAR”

  Beraadslaging 18/138 van 06/11/2018 - 148.96 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/144 van 6 november 2018 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de directie Beroepsopleiding van het operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst voor het beheer van de subsidies voor de landbouwopleiding.

  Beraadslaging 18/144 van 06/11/2018 - 159.33 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/158 van 6 november 2018 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering via het healthdata-platform in het kader van de oprichting van een register pacemakers.

  Beraadslaging 18/158 van 06/11/2018 - 353.28 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/090 van 3 juli 2018, gewijzigd op 4 september 2018, betreffende de mededeling van geanonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD Volksgezondheid aan het UMC Sint-Pieter in het kader van een epidemiologisch onderzoek over het Tako-Tsubo-syndroom.

  Beraadslaging 18/090 van 04/09/2018 - 112.71 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/106 van 4 september 2018 betreffende het elektronisch-zorgplan (e-zorgplan) georganiseerd door samenwerkingsinitiatieven in de eerstelijnsgezondheidszorg (SEL TOM, Zorgnetwerk Zenneland, SEL GOAL, SEL Zorgregio Aalst, Brussels Overleg Thuiszorg) en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Beraadslaging 18/106 van 04/09/2018 - 1.5 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/109 van 4 september 2018 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het healthdata.be platform, “Real World Evidence » (RWE) voor Blincyto (Amgen) in het kader van een “artikel 81-procedure” voor de terugbetaling van BLINCYTO.

  Beraadslaging 18/109 van 04/09/2018 - 360.98 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/094 van 22 oktober 2013, gewijzigd op 17 november 2015 en op 4 september 2018, met betrekking tot de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in het kader van het initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie in de multidisciplinaire Diabetische voetklinieken (IKED-Voet) via tussenkomst van het healthdata-platform.

  Beraadslaging 13/094 van 04/09/2018 - 367.75 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/105 van 4 september 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid aan de “Haute Ecole de Gestion” van Genève in het kader van een studie over de invloed van socio-economische factoren bij de keuze van de soort van preventie.

  Beraadslaging 18/105 van 04/09/2018 - 193.5 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/101 van 4 september 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens, met inbegrip van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, afkomstig van de Algemene Directie Statistiek (SILC enquête), het InterMutualistische Agentschap (IMA) en de datawarehouse arbeidsmarkt van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid (DWH KSZ) aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van het project “the performance of The Belgian health system”

  Beraadslaging 18/101 van 04/09/2018 - 403.51 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/027 van 16 juni 2009, gewijzigd op 15 juli 2014 en 4 september 2018, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2008-23 "evaluatie van het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfactuur en het zorgforfait voor chronisch zieken”

  Beraadslaging 09/027 van 04/09/2018 - 411.98 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/108 van 4 september 2018 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid via het healthdata-platform in het kader van de oprichting van een register met betrekking tot de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD-register).

  Beraadslaging 18/108 van 04/09/2018 - 605.69 KB .pdf
 •  Beraadslaging nr 11/088 van 18 oktober 2011, laatst gewijzigd op 3 juli 2018, met betrekking tot de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie en van een zorgrelatie.

  Beraadslaging 11/088 van 03/07/2018 - 116.59 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/052 van 19 juli 2011, laatst gewijzigd op 3 juli 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen zorgverleners en tariferingsdiensten enerzijds en de verzekeringsinstellingen anderzijds met het oog op het bepalen van het verzekerbaarheidsstatuut van de betrokken patiënten en de berekening van het toepasselijk tarief in het kader van de derdebetalersregeling of de tenlasteneming van de zorg door het ocmw, en met het oog op het vermijden van een dubbele tenlasteneming van bepaalde kosten van ziekenhuisopnames

  Beraadslaging 11/052 van 03/07/2018 - 359.01 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/104 van 21 november 2017, gewijzigd op 3 juli 2018, met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het healthdata-platform in het kader van de kce trial – order sets for lab tests general practitioners (kce lab gp trial)

  Beraadslaging 17/104 van 03/07/2018 - 497.84 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/090 van 3 juli 2018 betreffende de mededeling van anonieme persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD volksgezondheid aan het UMC Sint-Pieter in het kader van een epidemiologisch onderzoek over het Tako-tsubo-syndroom.

  Beraadslaging 18/090 van 03/07/2018 - 113.03 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/086 van 3 juli 2018 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) aan het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) in het kader van een wetenschappelijke studie over Valproate.

  Beraadslaging 18/086 van 03/07/2018 - 106.18 KB .pdf
161 - 180 van de 890 resultaten