Beraadslagingen

121 - 140 van de 879 resultaten
 • Beraadslaging nr. 19/028 van 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door sciensano aan de université libre de bruxelles (ulb) in het kader van een masterproef over de impact van obesitas op de gezondheidstoestand en het gebruik van gezondheidszorg

  Beraadslaging 19/028 van 14/02/2019 - 345.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/020 van 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door sciensano aan de université libre de bruxelles (ulb) in het kader van een masterthesis over een multilevel analyse van de risicofactoren voor obesitas

  Beraadslaging 19/020 van 14/02/2019 - 294.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 15/066 van 20 oktober 2015, gewijzigd op 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de dierengezondheid en de voedselveiligheid (sciensano) aan de vrije universiteit brussel

  Beraadslaging 15/066 van 14/02/2019 - 240.26 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/117 van 19 november 2013, gewijzigd op 18 november 2014 en 15 januari 2019, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het IMA, de FOD Volksgezondheid en de Directie van de operationele politionele informatie aan de Vrije Universiteit Brussel en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid in het kader van een wetenschappelijk onderzoek over de registratie en de kosten van verkeersongevallen (REKOVER).

  Beraadslaging 13/117 van 15/01/2019 - 280.5 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/084 van 21 december 2010, gewijzigd op 16 juni 2015 en op 15 januari 2019, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het Healthdata-platform in het kader van het Belgische mucoviscidoseregister.

  Beraadslaging 10/084 van 15/01/2019 - 381.77 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/022 van 20 februari 2018, gewijzigd op 4 december 2018, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata.be, in het kader van een procedure artikel 81 voor de terugbetaling van het geneesmiddel Entresto (Novartis Pharma).

  Beraadslaging 18/022 van 04/12/2018 - 865.92 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/182 van 4 december 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen het Intermutualistisch Agentschap, de Stichting Kankerregister en de Universiteit Antwerpen in het kader van een studie naar de kwaliteit van coloscopieën.

  Beraadslaging 18/182 van 04/12/2018 - 278.06 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/178 van 4 december 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Technische Cel, het InterMutualistisch Agentschap en het UZ Leuven aan de Stichting Kankerregister voor de inschatting van herval bij borst- en gynaecologische kankerpatiënten aan de hand van administratieve gegevens.

  Beraadslaging 18/178 van 04/12/2018 - 241.14 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/192 van 4 december 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de Gezondheidsenquête van 2013 vanwege het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid aan de Universiteit van Liverpool voor een wetenschappelijk onderzoek (masterproef) naar het voorkomen van burnout bij de belgische bevolking van arbeidsactieve leeftijd en het verband met demografische, socio-economische factoren en factoren gerelateerd aan mentale gezondheid.

  Beraadslaging 18/192 van 04/12/2018 - 186.46 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/104 van 22 oktober 2013, gewijzigd op 21 april 2015 en 6 november 2018, met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door huisartsen aan het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde in het kader van een wetenschappelijk onderzoek over het effect van een elektronisch beslissingsondersteunende systeem op de zorg voor de patient.

  Beraadslaging 13/104 van 06/11/2018 - 358.72 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/130 van 6 november 2018 over de mededeling van persoonsgegevens door FAMIFED en de organisaties van de gemeenschappen en de gewesten die bevoegd zijn voor het beheren en betalen van de gezinsbijslag aan het Federaal Agentschap voor de beroepsrisico’s FEDRIS in het kader van de schadeloosstelling van familieleden van personen overleden door een beroepsziekte of een asbestgerelateerde ziekte.

  Beraadslaging 18/130 van 06/11/2018 - 239.37 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/134 van 6 november 2018 met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie Tewerkstelling en Arbeidsvergunningen van het Operationeel Directoraat-Generaal Economie, Werk en Onderzoek (DG06) van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de uitreiking van beroepskaarten aan buitenlanders die gemachtigd zijn om een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen op het Belgisch grondgebied.

  Beraadslaging 18/134 van 06/11/2018 - 88.35 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/160 van 6 november 2018 over de toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé (DGO5) van de Waalse Overheidsdienst voor het beheer van het kadaster van de plaatselijke mandatarissen.

  Beraadslaging 18/160 van 06/11/2018 - 183.33 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/018 van 5 maart 2013, gewijzigd op 6 november 2018, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan de directie Controle van het Wegvervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer door middel van de webtoepassing DOLSIS en de onlinediensten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

  Beraadslaging 13/018 van 06/11/2018 - 265.43 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/094 van 7 november 2017, gewijzigd op 6 november 2018, over de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) in het kader van het onderzoeksproject “valorisering administratieve databanken inzake aanvullende pensioenen”

  Beraadslaging 17/094 van 06/11/2018 - 185.83 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/132 van 6 november 2018 over de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven voor het onderzoeken van de arbeidsmarktdynamiek op de luchthaven van Zaventem.

  Beraadslaging 18/132 van 06/11/2018 - 123.7 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/146 van 6 november 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan de dienst “Service des Transmissions d’Entreprises” van de “Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité” (DGO7) van de Waalse overheidsdienst voor de controle op de toekenning of het behoud van het verlaagd tarief voor de overdracht van onderneming bij schenking of bij erfopvolging.

  Beraadslaging 18/146 van 06/11/2018 - 157.11 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/154 van 6 november 2018 over de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan gemeentes en provincies voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen – online raadpleging van authentieke bronnen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”

   

  Beraadslaging 18/154 van 06/11/2018 - 230.5 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/156 van 6 november 2018 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de Belgische gezondheidsenquête 2013 door Sciensano aan de UCL (Université Catholique de Louvain) in het kader van scripties over sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid, met inbegrip van geestelijke gezondheid; de gezondheidstoestand en de voornaamste risicofactoren; zorggebruik.

  Beraadslaging 18/156 van 06/11/2018 - 142.71 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/008 van 2 februari 2016, gewijzigd op 7 juni 2016, op 4 april 2017, op 4 juli 2017, op 3 oktober 2017, op 3 april 2018 en op 6 november 2018, over de oprichting van de “buffer”-gegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande.

  Beraadslaging 16/008 van 06/11/2018 - 598.21 KB .pdf
121 - 140 van de 879 resultaten